kategoria: o_nas


Zasady wykorzystania materiałów ze stron kajak.org.pl

Zastrzegając prawa autorskie, zalecamy wszelkie wykorzystanie (kopiowanie, powielanie, itd.) tych materiałów w celu rozwijania wiedzy wodniackiej, a w szczególności: zapobiegania wypadkom, ratowania ludzi i sprzętu, propagowania zasad bezpieczeństwa na wodzie i nauki ratownictwa oraz wielu innych dobrych reguł kajakarstwa.

I. Wszystkie materiały znajdujące się na w ramach serwisu kajak.org.pl objęte są ochroną niniejszych zasad.

II. Publikacja materiału na k4w oznacza zgodę przez autora z tymi zasadami, jednak wszystkie prawa autorskie zostają przy nim.

III. Korzystanie z materiałów k4w przez osoby fizyczne w celach prywatnych nie jest objęte żadnymi ograniczeniami.

IV. Korzystanie inne niż wymienione w pkt. III, podlega następującym ograniczeniom:

  1. Przedruki materiałów ze serwisu kajak.org.pl, są możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia dobrze widocznego i zrozumiałego podpisu.
  2. Podpis musi brzmieć: "więcej informacji na stronie kajak.org.pl" lub "zobacz kajak.org.pl" lub "więcej na stronie kajak.org.pl" lub "fragment ze strony kajak.org.pl".
  3. Podpis musi się pojawić na każdej ze stron i nie rzadziej niż raz na każde 500 słów tekstu, w bezpośrednim sąsiedztwie przedrukowywanego materiału.
  4. W przypadku mediów elektroniczych tekst podpisu musi być aktywnym odnośnikiem do adresu http://kajak.org.pl/
  5. W przypadku korzystania z danych multimedialnych (zdjęcia, filmy, muzyka, itp.) konieczne jest takie umieszczenie podpisu, aby był on wyraźnie zauważalny, czytelny i zrozumiały nawet przy pierwszym obejrzeniu.

W razie wątpliwości lub innych problemów prosimy o kontakt.

Grupa kajak.org.pl

 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl