Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

AOS - Aplikacja Opiekuna Szlaku

AOS to program napisany specjalnie dla SplyWWWu. Jego celem jest ułatwienie przygotowywania opisów nowych szlaków i podczas nanoszenia poprawek na już istniejące. Aplikacja jest napisana w języku Java i operuje na plikach XML. Mamy nadzieję, że korzystanie z niej jest dosyć intuicyjne.

Uruchamiamy program

Pierwsze uruchomienie należy rozpocząć od ściągnięcia z naszej strony najnowszej wersji programu W archiwum ZIP, znajduje się plik AOS.jar, który jest głównym programem, oraz kilka pomocniczych bibliotek. Rozszerzenie JAR jest może trochę nietypowe, ale zupełnie poprawne dla programów napisanych w Javie.

Do uruchamiania jakichkolwiek aplikacji Java niezbędna jest zainstalowanie jest oprogramowania JRE (Java Runtime Enviroment), które można za darmo ściągnąć ze stron producenta, czyli firmy Sun. Najprościej poprzez stronę www.java.com Całkiem możliwe, że już masz zainstalowaną Jave na swoim komputerze. W takim przypadku nie musisz ściągać najnowszej wersji.

W systemach Microsoft Windows wystarczy kliknąć w plik AOS.jar, i jeśli mamy już zainstalowaną Jave, to program powinien się uruchomić.

Dla maniaków komputerowych możemy podać też przepis uruchamiania z linii:

 java -jar AOS.jar 

Wprowadzenie do SplyWWWu

Żeby móc korzystać z AOS trzeba chociaż w minimalnym stopniu rozumieć w jaki sposób SplyWWW przechowuje opis każdego szlaku.

Szlak składa się z punktów (miejsc), które określają jego położenie i według których określany jest kilometraż. Punkty są podstawą opisu szlaku. Dodatkowowo jeden punkt mieć kilka różnych typów. Oznacza to, że w jednym miejscu jest kilka rzeczy wartych odnotowania, przykładem takiej sytuacji może być "jaz" i "przenoska", które to często występują nierozdzielnie.

Punkty można grupować w odcinki. Odcinek to fragment szlaku (zbiór punktów), który ma niezmienne cechy z punktu widzenia kajakarza. Na przykład określoną trudność, albo uciążliwość. Odcinek nie powinien mieć żadnego związku z dziennymi etapami płynięcia.

Tak więc, każdy opis splywwwowego szlaku składa się z punktów, odcinków, ich opisów oraz opisu posumowującego cały szlaku. Aby przygotować opis szlaku trzeba opisać każdy z tych elementów.

Praca z AOS

Po uruchomieniu AOS mamy do wyboru trzy zakładki: "Szlak", "Punkty", "Odcinki". Opisywanie szlaku wymaga pracy na każdej z tych zakładek.

Zakładka "Szlak"

Zawiera nazwę szlak i jego opis jako całości:

Nazwa powinna być krótka i zgodna z tym jak kajakarze mówią na opisywany szlak. Opis szlaku to pole tekstowe, w którym powinno się znaleźć 5-10 zdań opisujących ogólną charakterystykę szlaku.

Zakładka "Punkty"

Jest chyba najważniejszym etapem tworzenia opisu:

Opiszmy po kolei, co możemy znaleźć w tym oknie. Po lewej stronie jest pole z listą wszystkich punktów. Po zaznaczeniu jednego z nich, zobaczymy wszystkie jego parametry. Opiszmy je po kolei:

  • Etykieta - pole pomocnicze, które na znaczenie tylko porządkowe. Na przykład może być to numer punktu w odbiorniku GPS.
  • Km - kilometr szlaku, na którym położony jest punkt. Ułamki piszemy z kropką, a nie przecinkiem, czyli np. 10.8
  • Miejscowość - nazwa miejscowość, w której leży punkt. Może być puste, jeśli np. punkt leży w środku lasu.
  • NS WE - długość i szerokość geograficzna w układzie WGS84, dwie liczby rozdzielone jednym znakiem spacji, np. "51.83324 20.28473"
  • Typ punktu - rodzaj punktu, czyli np. "przenoska", "most", "biwak", ...., co ważne w jednym miejscu może być kilka typów, np. biwak zaraz koło mostu.
  • Opis punktu - tekst opisu oddzielny dla każdego z typów, czyli oddzielnie opisujemy most, a oddzielnie biwak, nawet jeśli są bardzo blisko siebie.

Przyciski dodawania nowy i kasowania usuń działają dosyć intuicyjnie, a więc nie trzeba ich chyba opisywać.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na przyciski w górę i w dół, które są służą do przesuwania kolejności punktów na liście. Kolejnośc ta jest bardzo ważna, bo według niej będzie wyświetlany opis na stronie WWW.

Zakładka "Odcinki"

Odcinki wprowadza się podobnie jak punkty. W lewym górnym rogu mamy ich listę, a środkową i dolną część panelu zajmują parametry. Pamiętajmy o odpowiednio częstym klikaniu na przycisk OK.

W prawej części zakładki mamy listę wprowadzonych już punktów. Zaznaczając na niej punkty przypisujemy je do aktualnie wybranego odcinka. Do zaznaczania wielu punktów naraz należy skorzystać z klawiszy Shift, albo Ctrl.

Punkt może być przypisany tylko do jednego odcinka, a więc jeśli przypiszemy punkt należał do odcinka A, a potem przypisaliśmy go do odcinka B, to automatycznie przestał on należeć do odcinka A.

Nowo dodawane punkty nie należą do żadnego z odcinków, a więc wygodniej jest zacząć opis od dodania wszystkich punktów, a dopiero potem zdefiniować odcinki i przypisać do nich stworzone wcześniej punkty.

Na koniec

Program działa, ale z pewnością nie jest idealny. Zalecamy często zapisywać zmiany w pliku i robić kopie zapasowe. Licho nie śpi i pewnie będzie starało się zepsuć przygotowywany 800km opis Wisły.

Na uwagi, komentarze i gotowe pliki XML czekamy pod adresem redakcja@kajak.org.pl.

 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl