Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?


Ner

Rzeka w środkowej Polsce o długości 134 km, na Wysoczyźnie Łaskiej i w Kotlinie Kolskiej, prawy dopływ środkowej Warty. W dolnym odcinku pradolinnym dawniej zabagnione dno doliny jest obecnie uregulowane i użytkowane pod łąki. W dolnym biegu obszar specjalnej ochrony ptaków. Nazwa rzeki pochodzi prawdopodobnie od plemienia Neurów, które jest identyfikowane z przodkami Słowian, a osadnictwo nad Nerem swoje początki ma tysiące lat temu. W dolinie rzeki znajduje się wiele grodzisk. Ważniejsze miejscowości nad Nerem to Rzgów, Łódź, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Poddębice, Dąbie, Chełmno nad Nerem. Płynąc rzeką można zwiedzać tereny środkowej Polski, w tym np. Chełmno, miejsce byłego hitlerowskiego obozu zagłady. Przez wiele lat bezpośrednio do rzeki spuszczane były ścieki z Łodzi i okolic, co skutecznie odwróciło ludzi od jej walorów zakorzeniając w świadomości pogląd, że nie jest to rzeka, lecz ściek. W roku 2000 Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi osiągnęła zdolność biologicznego oczyszczania wszystkich ścieków, co radykalnie poprawiło stan czystości wód rzeki. Stan wody niezmiennie się poprawia. W wodzie rzeki obserwowane są już ryby, a na niektórych odcinkach nawet raki. Docelowo woda ma należeć do co najmniej III klasy czystości. Na większości odcinków rzeka jest uregulowana i płynie przez tereny polno ? łąkowe rynną, której brzegi porośnięte są różnorodną roślinnością. Do rzeki niekiedy dochodzi las, widać także pojedyncze drzewa nad lustrem wody. Mimo pozornej nieatrakcyjności płynięcie rzeką daje skuteczne poczucie oderwania od rzeczywistości i odpoczynku na łonie przyrody poprzez poruszanie się wyraźnie wytyczonym wodnym szlakiem. Ner nie jest rzeką o wysokim stopniu malowniczości, lecz mimo to może być ciekawym szlakiem kajakowym, głównie dla doświadczonych miłośników kajakarstwa, ze względu na dużą ilość sztucznych przeszkód. Wszystkie progi wodne są spływalne w zależności od stanu wody, trzy zaznaczone jako niebezpieczne tylko dla wprawnych. Kajakową żeglugę utrudniają elektrownie wodne i jazy wymagające przenoszenia kajaków w niesprzyjających warunkach. Rzeka na całym odcinku nie posiada wielu dogodnych miejsc do wodowania, nie jest również w żaden sposób zagospodarowana pod względem turystycznym. Noclegi możliwe są głównie przy jazach oraz przy niektórych miejscowościach. Rzeka oferuje dla kajakarzy szybki nurt, a także niewielkie progi i bystrza, niekiedy przeszkody w postaci zwalonych drzew, a także pozostałości po starych mostach i kładkach, które wymagają umiejętnego manewrowania kajakiem. Im bliżej ujścia do Warty rzeka coraz bardziej się rozszerza, woda staje się coraz czystsza, a brzegi stają się nieco niższe. W roku 1993 powstał Związek Gmin Nadnerzańskich, w skład którego wchodzą gminy położone nad rzeką. Jednym z celów związku jest podjęcie działań w zakresie przywrócenia atrakcyjności krajobrazowo-turystycznej doliny rzeki Ner. Spływy kajakowe rzeką Ner odbywały się już w okresie międzywojennym, na co istnieją dowody w postaci zachowanych fotografii. Od 2005 roku organizowany jest jednodniowy spływ kajakowy rzeką Ner na odcinku Zimne ? Dąbie. W lipcu 2012 roku trzech kajakarzy z Łodzi: Rafał Tomczyk, Michał Królicki i Tomasz Zając, spłynęli Nerem z Łodzi do ujścia zaczynając w ten sposób nowy rozdział w historii rzeki. Rzeka Ner może być ciekawym rozwiązaniem dla kajakarzy z centralnej Polski i okazją do zmierzenia się z czymś zupełnie nieznanym. Rzeka może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych i turystycznych, w tym przede wszystkim dla kajakarstwa. Tak jak każda rzeka również Ner posiada niezwykłe cechy charakterystyczne i jest w pewien sposób wyjątkowa. Jej przepłynięcie zajmuje od 3 do 5 dni.

Ostatnia aktualizacja: 2012-11-20 10:45:57 GPX, XML

Kliknij na zaznaczone punkty, a zobaczysz ich opis.

 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl