Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?


Wołczenica

Rzeka w woj. zachodniopomorskim, której obszar źródliskowy znajduje się na N od Nowogardu. Uchodzi do Zatoki Cichej w ciągu rzeki Dziwny (łącznika Odry i Zalewu Szczecińskiego z Bałtykiem, w Skarchowie, na S od Kamienia Pomorskiego), umownie można więc przyjąć, że Wołczenica jest prawym dopływem Odry. Wołczenicę, generalnie należy uznawać za rzekę zwałkową, chociaż stopień jej uciążliwości i trudność przeszkód, zróżnicowana jest w zależności od wybranego odcinka. Sporym problemem jest zapora przy stawach hodowlanych w Derkaczu, a konkretnie brak wody za zaporą, nie tylko w okresach niżówek. Jedyna, stała przenoska na opisanym odcinku rzeki może wydłużyć się o dodatkowych kilkaset metrów. Niestety zapora nie posiada przepławki dla ryb (co denerwuje również wędkarzy, ze względu na brak możliwości migracji ryb), więc cała woda z rzeki kierowana jest na stawy. Po powrocie wody ze stawów płynie się już swobodnie. Większość spływu odbywa się w otwartym terenie pośród szpalerów drzew, tylko miejscami rzeka wpływa do zwartego lasu. Ze względu na walory przyrodnicze, w biegu Wołczenicy utworzono formy ochrony przyrody: Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Rzeki Wołczenicy, rezerwaty przyrody: Przybiernowski Bór Bagienny, Przełom Rzeki Wołczenicy oraz obszar Natura 2000 - Bagna Rozwarowskie. Poziom wody można obserwować za pomocą wodowskazu Moracz (27,6 km). Jest on słabo czytelny ale jedyny na reprezentowanym odcinku. Wskazania 1954 gwarantują wystarczający poziom wody, chociaż są to stany raczej niskie, mimo to jedynie miejscami napotyka się na drobne mielizny. Poniżej zapory Derkacz niemalże całkowity zanik wody na odcinku kilkuset metrów. W maju 2019 odcinek Świętoszewko - Kozielice kilku K1 zajął 4,5 h (przy stanie 1954 na wodowskazie Moracz) niespiesznego spływu. W kwietniu 2021 odcinek Błotno - Derkacz zajął 6,5h, a wodowskaz Moracz wskazywał wtedy poziom 1976. Pomimo, że poziom ten gwarantuje bardzo dobre warunki wodne, poniżej zapory w Derkaczu również i wtedy nie było wody

Ostatnia aktualizacja: 2021-05-23 21:57:46 GPX, XML

Kliknij na zaznaczone punkty, a zobaczysz ich opis.

 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl