Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Mereczanka [Merkys] (Litwa)

Mereczanka od Olkienik [Lt Valkininkai] do ujścia do Niemna. Źródła ma na Białorusi i spławna jest prawie od litewskiej granicy w Tabariškes [Taboryszki]. Cały szlak liczy więc ok. 188 km. Od ujścia Solczy rzeka jest szeroka na 8-15m (w niższym biegu do 50m), głęboka na 1-2m i na ogół płynie dość szybko. Ma wiele dopływów, z których znaczenie kajakowe mają: Verseka, Varene, Šalčia, Ula i Gruda. Na terenie Litwy Mereczanka płynie przez tereny leśne regionu Dżukija. W rejonie ujścia rzeki Uła rzeka wpływa na teren Dżukijskiego Parku Narodowego, gdzie wolno biwakować tylko na wyznaczonych miejscach. Właściwie na całej długości zdarzają się zwalone drzewa w nurcie, są też odcinki ciekawych bystrz z głazami narzutowymi, które mogą być utrudnieniem przy niskim stanie wody. Mapy: Sowieckie topograficzne 50-tki i setki w zasadzie wystarczają, ale polecam litewskie mapy topo w skali 1:50 tys., do nabycia w polskiej internetowej księgarni turystycznej. Ponadto przydatne są litewskie mapy turystyczne Dzukija I i II - z legendą wielojęzyczną, również po polsku! (w skali 1: 50 tys., do nabycia w niektórych księgarniach turystycznych w Polsce).

Ostatnia aktualizacja: 2011-12-23 13:04:31 GPX, XML
rzeka - Olkieniki - Smolniki - U1, ZWA, ***, KL1,
Poniżej miasteczka Olkieniki Mereczanka płynie spokojnie przez lasy. W nurcie zdarzają się pojedyncze drzewa, niekiedy przegradzające całe koryto. Są ładne miejsca biwakowe, niektóre przygotowane - z miejscem na ognisko, ławami. Są też pola namiotowe firm kajakowych i agroturystyczne. Sklepy są na początku w Olkienikach i po drodze w Pomereczu.
Valkininkai [Olkieniki]
87.2
sklepZ biwaku do sklepu w Užuperkasis (południowa część Olkienik) jest 1.5km ładną drogą przez lasek.
biwakDobre miejsce biwakowe na lewym brzegu. Niezłe piaszczyste dobicie, duża polana z nadbrzeżnymi drzewami, bez dojazdu. Spokojne miejsce poniżej zabudowań Olkienik.
Olkieniki
86.6
ujścieŠalčia [Solcza] dopływ z lewego brzegu [szlak kajakowy]
biwakMiejsce biwakowe - obozowisko piknikowe - z daleka widoczne na lewym brzegu, na płaskim pagórku z sosnami, około 150m poniżej ujścia Solczy. Bardzo ładne, ale oznaczone jest jako "Privati Valda"; dokładny status nieznany. Następne miejsca biwakowe są nieco niżej na prawym brzegu, też piknikowe.
Połączenie ze szlakiem: Solcza [Šalčia] (Litwa)
80.6
ujścieStruga Spengla - z prawego brzegu, dopływ słabo widoczny.
Kukiškes [Kukiszki]
80.1
mostMostek drewniany (okresowy?).
biwakNa prawym brzegu 50m poniżej mostku - pole biwakowe na polanie z wiatą, bez wygód sanitarnych. Miejsce oznaczone jest jako Kukiškiu Pieva [Kukiszecka Łąka].
Kukiszki
77.1
biwakOznaczone obozowiska firm kajakowych i agroturystycznych pojawiają się na obydwu brzegach. Aby zabiwakować, należy zatelefonować. Niektóre mogą mieć wysoki standard i równie wysokie ceny.
76.1
ujścieDopływ rzeki Verseka z lewego brzegu, dobrze widoczny [szlak kajakowy - trudny].
Pamerkiai [Pomerecz]
70.1
mostKładka wisząca - duża, na metalowych masztach. Główna część zabudowań Pomerecza jest na prawym brzegu, ale głównie są to dacze.
69.1
mostMost kolejowy na trasie Wilno - Grodno.
Biekšios [Bieksze]
68.7
biwakMiejsce biwakowe - jest 300m poniżej mostu kolejowego w Pomereczu, na łąkach prawego brzegu (nienajlepsze), w pobliżu zabudowań wsi.
Barteliai [Bartele]
65.1
mostKładka dla pieszych, wisząca.
Moliai [Maluki]
63.8
biwakMiejsce biwakowe bardzo ładne - na prawym, wyższym brzegu pod lasem - około 300m poniżej zabudowań wsi Moliai, znajdujących się na lewym brzegu.
Maskauka [Moskówka]
59.9
uwagaW Moskówce na prawym brzegu jest kilka miejsc dobicia, ale jest to teren prywatny. Jedna z tablic głosi, że jest to: "Teren psa bez uwięzi" (oczywiście po litewsku!).
uwagaNa prawym brzegu widać dacze. Poniżej zaczyna się oznaczony rezerwat geologiczny - geologinis draustinis. Powinny być ciekawe odsłonięcia w skarpach Mereczanki, ale skarpy zarosły i obecnie nic nie widać.
56.6
biwakMiejsce biwakowe - z elementami obozowiska - na prawym brzegu, na piaszczysto - trawiastej, wysokiej skarpie.
Smalninkai [Smolniki]
54.6
mostKładka wisząca.
uwagaDobicie z pomostem na lewym brzegu - około 500m poniżej kładki. Jest tu prymitywna bania, ława. Z brzegu widać w oddali pola i zabudowania przysiółka Smolniki.
rzeka - Smolnik - Orany - U1, ZWB, ***, KL1,
Krótki (4km) odcinek przełomowy rzeki - szybszy nurt, głazy narzutowe w nurcie, trochę zwalonych drzew.
51.6
uwagaSkarpa prawego brzegu jest umocniona łukami z głazów. Na górze widać przjeżdżające auta szosą A4.
uwagaPoniżej umocnonej skarpy mamy ok. 4 km odcinka przełomowego - są bystrza, podwodne głazy, trochę drzewiastych przeszkód. Bardzo interesująco, nietrudno.
50.6
biwakNa lewym, wysokim brzegu w lesie widać oznaczone obozowisko firmy Upiu Labirintas [Labirynt Rzeki]. Warunki (ceny) biwakowania nieznane.
49.6
uwagaPoniżej przyczółka koniec odcinka przełomowego rzeki
mostMurowany przyczółek nieistniejącego mostu kolejowego - widoczny na prawym brzegu.
rzeka - Orany - Sołoworce - U1, ZWA, ***, KL1,
Poniżej dużej wsi Orany (ze sklepami), rzeka płynie spokojnie meandrując przez lasy i łąki.
Senoji Varena [Stare Orany]
47.1
biwakNa przeciw ujścia miało być miejsce biwakowe. Obecnie są dacze.
ujścieStruga Beržupis - ujście z lewego brzegu, słabo widoczne.
45.1
sklepSklepy są na prawym brzegu 300m od mostu, we wsi Senoji Varena [Stare Orany]. Miasto Varena [Orany] z marketami jest 4km szosą na południe.
ujścieRzeka Varena - ujście z prawego brzegu, dobrze widoczne, tuż przed mostem. [szlak kajakowy]
mostMost szosy 127 w Oranach. Pod mostem na prawym brzegu jest dobre dobicie, wykorzystywane przez spływy zorganizowane.
44.9
biwakOznaczone obozowisko w Oranach tuż poniżej mostku na prawym brzegu (2011r. - w remoncie).
mostMniejszy most (kładka betonowa) - 200m poniżej głównego mostu, nadal w Oranach.
43.6
biwakNa lewym brzegu jest oznaczone dobicie do obozowiska firmy Juostandis. Samo obozowisko jest ok. 250m w głębi lasku [niezbyt dogodnie].
42.1
biwakNa lewym brzegu jest niewielka łąka, a 50m w głębi lasu, na wyższej terasie jest polanka i wiata. Dobicie jest nienajlepsze, do niewielkiej, ale stromej skarpy.
41.6
biwakNastępne miejsce biwakowe jest na lewym brzegu w lesie, około 500m poniżej. Dobicie lepsze.
rzeka - Sołoworce - Purple - U1, ZWB, ***, KL1,
Pierwsza część przełomu Mereczanki - ładne, niegroźne bystrza, liczne głazy narzutowe w nurcie. Tylko przy niższym stanie wody może być trudniej. Płyniemy przez lasy, ale na brzegu są liczne polany, na ogół zajęte przez liczne zorganizowane obozowiska. Po drodze, w Przełajach, są sklepy.
Salovarte [Sołoworce]
38.6
uwagaPoniżej kładki w Sołoworcach nurt Mereczanki przyśpiesza, w rzece pojawiają się głazy i kamieniste bystrza - bardzo malownicze, nietrudne. Bystrza ciągną się aż do ujścia rzeki Gruda - 23 km. Przy niskim stanie wody może być trudniej.
mostKładka wisząca drewniana - pomiędzy wsiami Salovarte (prawy brzeg) i Moliadugnis [Małe Dubno - lewy brzeg, niewidoczna].
biwakOznaczone obozowisko Ceponija na prawym brzegu, poniżej kładki.
37.6
biwakOznaczone obozowisko Mokama Stovyklaviete na prawym brzegu.
Perloja [Przełaje]
32.1
biwakPole namiotowe Perloja Stovyklaviete - status nieznany. Pole leży na prawym, wysokim brzegu, z nad rzeki wiodą do niego schodki.
31.6
biwakNa lewym brzegu obok kładki jest ośrodek z domkami - być może można tam zanocować.
sklepSklep jest w Przełajach na prawym brzegu 300m od kładki, we wsi koło kościoła i pomnika Księcia Witolda [Lt Vytautas Didysis]
mostKładka wisząca dla pieszych w Przełajach, metalowa. Miejsca dobicia są 50m poniżej na obydwu brzegach - do pomostów.
 
biwakMiejsce biwakowe na prawym brzegu 300m poniżej kładki w Przełajach. Na brzegu jest rozległa nadbrzeżna łąka z grupą dużych narzutniaków widocznych z rzeki.
Milioniškes [Miluniszki]
26.6
biwakNa prawym brzegu pojawiają się liczne oznaczone obozowiska - firmowe i agroturystyczne. Żeby zabiwakować, trzeba zatelefonować. Obozowiska te ciągną się wzdłuż brzegu przez około 1km.
25.8
mostKładka wisząca dla pieszych w Miluniszkach
Purplai [Purple]
23.1
biwakNa lewym brzegu oznaczone obozowisko Rim Vid z dobrym dobiciem - miejsce przygotowane "na wysoki połysk". Na prawym, wysokim brzegu widać rozproszone gospodarstwa wsi.
uwagaWpływamy na teren Dżukijskiego Parku Narodowego (Dzukijos Nacionalinis Parkas) - ale nie musimy mieć biletów - te obowiązują tylko na szlaku Uły. Powinno się biwakować na wyznaczonych polach namiotowych. Pola Parku są bezpłatne.
rzeka - Ujście Uły - ujście Skroblus - U1, ZWB, ***, KL1,
Druga część przełomu Mereczanki (bystrza, głazy narzutowe), ale już na terenie lasów mieszanych Dżukijskiego Parku Narodowego. Biwakować należy tylko na wyznaczonych miejscach. Pod koniec odcinka, w Puvociai, podobno jest sklep.
22.1
biwakNa lewym brzegu ujścia jest niewielka polanka biwakowa. Jednak jest tu zakaz biwakowania (Park).
ujścieUjście rzeki Uła [Lt Ula] na lewym brzegu, z piękną piaszczystą deltą. [szlak kajakowy]
21.8
biwakNa prawym brzegu jest piaszczysta plaża i możliwość biwaku, ale raczej nielegalna. Ponadto miejsce jest piknikowe.
biwakPole namiotowe Parku w lesie na lewym brzegu, 300m poniżej ujścia Uły. Nazywa się ono Merkio - Ulos santakos Stovyklaviete [Obozowisko u zbiegu Uły i Mereczanki]. Jest wiata, miejsca na ognisko, sławojka. Dobicie jest kiepskie, a z rzeki wiodą na polanę obozową strome schody.
Mardasavas [Mordasowo]
20.6
biwakOznaczone obozowisko Mardasavas na lewym brzegu (firmowe).
uwagaOd Mardasavas do Puvočiai (8km) mamy najpiękniejszy odcinek przełomu Mereczanki - szybki nurt, liczne bystrza, wielkie głazy narzutowe pod i nad wodą.
 
mostKładka wisząca dla pieszych - ok. 500m poniżej obozowiska Mardasavas.
Puvočiai [Puchacze]
15.6
mostKładka wisząca dla pieszych - 50m poniżej ujścia Grudy i pola namiotowego.
ujścieUjście rzeki Gruda z lewego brzegu, tuż poniżej pola namiotowego. [szlak kajakowy z bystrzami i wodospadami w dolnym biegu]
biwakNa lewym brzegu oznaczone pole namiotowe Parku: Puvočiai Stovyklaviete. Jest dobre piaszczyste dobicie, plaża, schodki na łagodnym stoku do miejsca biwakowego.
11.6
uwagaKoniec przełomowego odcinka Mereczanki - nurt całkiem uspokaja się.
biwakPole namiotowe Parku. Z Mereczanki go nie widać - zapewne leży nad Skroblusem powyżej mostu.
ujścieUjście rzeczki Skroblus z lewego brzegu. Nad ujściem jest most drogowy nad Skroblusem.
rzeka - Skroblus - Niemen - U1, ZWA, **, KL1,
Spokojna rzeka płynie szeroką doliną, nad rzeką jest mniej lasów, a więcej dacz. Lasy sosnowe widać na wyższych brzegach doliny. Na końcu, w Mereczu możemy liczyć na sklepy i bary.
Trasninkas - Kasčiunai
11.1
biwakPoniżej kładki na lewym brzegu jest ładne, oznaczone obozowisko z niezłym dobiciem - z nr telefonu.
mostKładka wisząca dla pieszych, metalowa, zdezelowana. Na lewym brzegu jest Trasninkas, na prawym Kasčiunai.
5.6
uwagaWielki meander Mereczanki [Merkio Pasaga = Podkowa] - znany z opisów i fotografii. Prawy brzeg to wysoka skarpa [punkt widokowy].
6.6
biwakOznaczony ośrodek wypoczynkowy na lewym brzegu - Merkio Slenis [Dolina Mereczanki]. Dobre dobicie, możliwość noclegu.
3.2
mostMost drogowy na trasie A4 Druskienniki-Wilno - 150m poniżej pola namiotowego.
biwakPole namiotowe Parku na prawym brzegu - Merkio Stovyklaviete prie Tilto [Obozowisko Mereczanki koło Mostu] - z dojazdem z szosy.
Merkine [Merecz]
0
ujścieUjście Mereczanki do prawej odnogi Niemna [Lt Nemunas], oddzielonej od głównego nurtu Niemna przez dużą wyspę (300m długości).
uwagaNa prawym brzegu prawej odnogi Niemna, widoczne jest grodzisko - Góra Zamkowa [Merkine Piliakalnis] - miejsce lokacji średniowiecznego zamku litewskiego Merkine, później nazywanego Zamkiem Królowej Bony.
 
uwagaTuż poniżej mostu jest możliwość dobicia do prawego nabrzeża - tzw. Przystań Rzeczna w Mereczu. Płaska, niska łąka z dojazdem z szosy i parkingiem.
mostMost drogi nr 133
ujściePrawa odnoga Niemna uchodzi do głównej odnogi - połączenie szlaku Mereczanki i Niemna.
Połączenie ze szlakiem: Niemen [Nemunas] (Litwa)
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl