Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Barycz

Prawy dopływ Odry o długości około 140 km. Obszar źródłowy znajduje się w okollicach Ostrowa Wielkopolskiego, skąd płynie w kierunku zachodnim i uchodzi do Odry kilkanaście kilometrów powyżej Głogowa. Rzeka płynie szeroką, zabagnioną doliną. Na obszarach leśnych posiada charakter zbliżony do naturalnego, gdy jednak przepływa przez łąki i pola przypomina raczej wyprostowany kanał melioracyjny. Wody Baryczy od lat wykorzystywane są na potrzeby licznych stawów hodowlanych, słynących głównie z produkcji karpia. Ze względu na dużą powierzchnię akwenów wodnych i niewielkie zaludnienie, okolice doliny Baryczy upodobało sobie zróżnicowane gatunkowo ptactwo wodne. Z tego względu m.in. utworzono tu szereg rezerwatów przyrody, stref ochronnych, użytków ekologicznych, a w 1996 roku Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. W dniu płynięcia, wodowskaz Łąki wskazywał poziom 140 a Osetno poziom 169. Warunki te gwarantują wystarczającą ilość wody, należy jednak mieć na uwadze to, że Barycz poprzegradzana jest progami i zastawkami, co w różnym czasie może mieć wpływ na ilość wody na poszczególnych odcinkach.

Ostatnia aktualizacja: 2014-11-06 13:08:13 GPX, XML
rzeka - Przygodzice - Wróbliniec - U1, ZWA, -, KL2,
Odcinek rzeki mocno uregulowany, w zasadzie przypominający bardziej kanał melioracyjny niż rzekę. W Przygodzicach, na wysokości stawów hodowlanych szerokość Baryczy nie przekracza 2 m i wiosłuje się "o brzegi". Jedyna zaleta tego odcinka to brak przenosek.
Przygodzice
130.3
mostMostek na drodze gruntowej, wygodne miejsce rozpoczęcia spływu. Z drogi prowadzącej z Przygodzic w kierunku Jankowa należy skręcić w lewo na wysokości cmentarza. Ilość wody w rzece oraz dogodny dostęp do niej umożliwia rozpoczęcie spływu nieco wyżej, w Przygodzicach, bezpośrednio przy drodze nr 11, tu jednak miejscowy gospodarz nie wykazuje entuzjazmu na widok kajakarzy.
Janków Przygodzki
129.4
jazBetonowy próg 0.5m z kamieniami poniżej.
128.7
mostMost drogowy
127.9
mostMostek na drodze gruntowej
127.7
mostMost drogowy
Popłomyk
126.9
mostMostek na polnej drodze
125.8
mostMostek na drodze gruntowej
Tarchały Wielkie
124.4
mostMost betonowy na polnej drodze
123.8
jazKamienny próg 0,5m
122
ujścieDopływ z prawej
121.9
jaz3 przęsłowa zastawka, otwarta
121.8
mostMost ma ruchliwej drodze
Odolanów
119.8
mostMost drogowy
118
mostMost kolejowy
117.8
ujścieDopływy z lewej i prawej strony
jaz4 przęsłowa otwarta zastawka, za nią pochyły prożek 0,5m
Raczyce
116.2
mostBetonowy most
115.3
mostStalowa kładka
Uciechów
113
mostMost na lokalnej drodze
112.3
mostMostek na gruntowej drodze
111.8
ujścieDopływ z prawej rzeczki Kuroch. Barycz z województwa wielkopolskiego wpływa na obszar dolnośląskiego.
Bartniki
111.1
mostMost betonowy na drodze gruntowej
Wróbliniec
110.4
ujścieSpory dopływ z lewej
109.6
mostMost drogowy
rzeka - Wróbliniec - Milicz - U2, ZWA, *, KL2,
Na tym odcinku Barycz wpływa na tereny częścio zalesione, przez co staje się atrakcyjniejsza, choć w dalszym ciągu jest mocno uregulowana. O bliskości rozległych stawów hodowlanych przypominają odgłosy rozmaitego ptactwa wodnego.
109.5
jazOtwarta zastawka 3 przęsłowa
Potasznia
106.7
biwakMiejsce dogodne do biwakowania na dziko
106.1
jazZastawka 3 przęsłowa, otwarta
104.5
ujścieDopływ Czarnej Wody z prawej strony
103.5
mostMost drogowy. Wygodne miejsce wodowania.
Gądkowice
102.3
jazJaz piętrzący wodę na wysokość około 1m.
przenoskaEw. przenoska lewym lub prawym brzegiem, około 20m po trawie.
Lelików
100.3
mostMost drogowy
97.9
jazJaz Bolko. Zabytkowa konstrukcja walcowa z 1893 roku. Podobno w Polsce są takie tylko 3 a w Europie jedynie 8. Jaz piętrzy wodę na około 2 m.
przenoskaPierwsza obowiązkowa przenoska na trasie spływu, prawym brzegiem na odległość około 50m.
ujściePoniżej jazu dopływa z lewej strony Polska Woda.
Nowe Grodzisko
95.4
mostMost
Sławoszowice
91.6
ujścieZ lewej strony dopływa rzeką Prądnia
Sławoszowice
90.1
jazJaz Sławoszowice piętrzący wodę na wysokość około 3m
przenoskaPrzenoska lewym brzegiem na odległość około 40m
Milicz
89.5
mostŁadny 5 przęsłowy most kolejowy z cegły. Pod mostem małe bystrze
88.2
mostMost drogowy
87.6
wypływWygodne miejsce wodowania, na lewym brzegu
rzeka - Milicz - Ruda Żmigrodzka - U2, ZWA, ***, KL2,
Zdecydowanie najbardziej malowniczy odcinek na całej trasie spływu Baryczą. Ze względu na planowaną tu niegdyś budowę zbiornika zaporowego zaniechano regulacji tego odcinka rzeki. Barycz wije się wśród lasów i pól a w korycie rzeki zdarzają się powalone drzewa. Mankamentem tego odcinka, bezpośrenio związanym z jego atrakcyjnością są liczne spływy masowe i związany z nimi tłok i hałas na wodzie.
86.2
mostMost drogowy na ul. Sułowskiej
Koruszka
81.3
biwakMożliwość biwakowania na dziko
Sułów
78
jazJaz elektrowni wodnej
przenoskaPrzenoska prawym brzegiem na odległość około 50m
76.5
mostMost drogowy
Łąki
75.1
mostDrewniany most drogowy z wodowskazem wskazującym poziom 140 (bardzo dobre warunki wodne)
Niezgoda
71
jazJaz Niezgoda - 4 przęsłowy, o wysokości około 2,5m, z datą wskazującą na 1944 jako rok budowy
przenoskaNiewygodna przenoska prawym brzegiem, przez wąski mostek nad kanałem, około 50m
Ruda Żmigrodzka
66
mostMost drogowy
rzeka - Ruda Żmigrodzka - Sądowel - U1, ZWA, -, KL2,
Na tym odcinku Barycz z powrotem staje się uregulowanym kanałem melioracyjnym. Płynie w równym korycie osłoniętym dodatkowo z obu stron wałami.
65.5
ujścieUjście z prawej strony rzeki Ługa (Stara Barycz)
Osiek
63.6
jazOtwarta zastawka 2 przęsłowa
Żmigród
58.2
mostMost drogowy, wygodne wodowanie przed mostem po lewej stronie
58
mostMost na ruchliwej drodze Wrocław - Poznań
57.9
jazZastawka 1 przęsłowa, otwarta
57.4
mostMost kolejowy
56.5
ujścieUjście Sąsiecznicy z lewej strony
Bychowo
54.2
jazOtwarta zastawka
52.9
uwagaFilary po starym moście
Kędzie
50.4
mostMost
jazOtwarta zastawka pod mostem
Bartków
49.1
biwakMożliwość dzikiego biwakowania w ładnym miejscu na skarpie
48.7
ujścieUjście cieku z lewej strony
Ługi
46.8
jazOtwarta zastawka 2 przęsłowa
mostMost drogowy zaraz za zastawką
Ostrawa
42.7
jazOtwarta 2 przęsłowa zastawka
41.7
ujścieUjście czegoś z lewej strony
Wąsosz
39
jazOtwarta zastawka 2 przęsłowa
38.4
mostMost drogowy
38
stanicaPrzystań wraz z terenem rekreacyjnym w Wąsoszu. Dobry dostęp do wody, toalety, wypożyczalnia sprzętu
sklepW bliskiej odległości sklep spożywczy
37.9
mostKratownicowy most kolejowy
36.3
ujścieDopływ rzeki Orla z prawej strony
Bełcz Mały
34.4
uwagaMiejsce odpoczynku z dobrym dojściem do wody
Sądowel
32.5
jazOtwarta 3 przęsłowa zastawka
rzeka - Sądowel - Szaszorowice - U1, ZWA, **, KL2,
Odcinek Baryczy, który uznać można jako atrakcyjny pod względem estetycznym. Rzeka wkracza na obszary zalesione, kręci, a na wyskoich brzegach widać domki letniskowe.
31
uwagaZabytkowy kościół tuż nad rzeką. Miejsce atrakcyjne, z dobrym dostępem do wody
Wierzowice Wielkie
28.7
biwakMożliwość dzikiego biwaku na polanie śródleśnej
28.3
mostMost drogowy
27.3
jazOtwarta zastawka 3 przęsłowa
Ryczeń
22.8
jazProżek 0,4m
22.6
mostMost drogowy
21.8
jazOtwarta zastawka 3 przęsłowa
Osetno
18.3
mostStary most drogowy z wodowskazem wskazującym w dniu płynięcia poziom 169 (bardzo dobre warunki wodne)
18.1
mostNowy most drogowy na ruchliwej szosie
16.4
mostPiękny, stary, kratownicowy most kolejowy
Miechów
14.2
jazOtwarta zastawka 3 przęsłowa, za nią kamienny prożek
Szaszorowice
11.6
mostMost drogowy
rzeka - Szaszorowice - ujście do Odry - U1, ZWA, -, KL2,
Mało atrakcyjny, przyujściowy odcinek szerokiej rzeki.
Żabin
8.8
mostMost drogowy
jaz2 przęsłowa otwarta zastawka pod mostem, za nią niewielki prożek
Bartodzieje
6.4
mostMost drogowy
5.5
jazOtwarta zastawka 3 przęsłowa
Wyszanów
0.8
mostMost drogowy, za nim małe bystrze po starym moście
0
ujścieUjście Baryczy do Odry
Połączenie ze szlakiem: Odra
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl