Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Pępicki Potok

Nazwa nieco myląca, ponieważ formalnie, ani nie jest to potok, ani też w całości Pępicki. Ciek jest dzisiaj sztucznym kanałem przerzutowym, wybudowanym na potrzeby zasilenia wód rzeki Oławy, wodami Nysy Kłodzkiej. Do początku lat 70-tych XX wieku, mający swoje źródła w okolicy Czeskiej Wsi, Pępicki Potok łączył się w okolicach Łukowic Brzeskich z Przyleskim Potokiem i dalej płynęły razem jako Psarski Potok, uchodząc bezpośrednio do Odry w Ścinawie Polskiej, tuż przed miastem Oława. Ponieważ rzeka Oława wykorzystywana jest do zaopatrzenia w wodę aglomeracji wrocławskiej, w okresach suszy prowadzi niewystarczającą ilość wody i musi być wspomagana. Dlatego też, wykorzystując doliny potoków Pępickiego i Psarskiego, wybudowano ów kanał, przekopując dodatkowo końcowe 3,5 km w ten sposób, aby woda nie spływała do Odry, tylko do rzeki Oławy. A zatem, ze względu, iż na dłuższym odcinku nosi taką nazwę, na potrzeby tego opracowania i dla wygody, całość cieku nazwałem Pępickim Potokiem. Na starych mapach widać, że pierwotnie był to kręty strumień o niewielkim przepływie. Dzisiaj, jest to monotonny, wyprostowany kanał, z wybetonowanym dnem i brzegami, najczęściej wyłożonymi trylinkami porośniętymi trawą. Na większości odcinków kanał jest wykoszony, zdarzają się jednak kilkusetmetrowe jego fragmenty porośnięte gęstą trzciną. Jedyną atrakcją Pępickiego Potoku jest niepoliczalna liczba progów, prożków i bystrzy oraz stosunkowo wartki nurt. Najważniejszą jednak zaletą cieku jest fakt, że paradoksalnie można nim pływać wyłącznie w czasie suszy, wtedy gdy nigdzie nie ma wody, tu będzie ona na pewno. Z uwagi na to, że kanał służy zaopatrzeniu w wodę, cały Pępicki Potok objęty jest ochroną pośrednią ujęć wody i bogato w tym zakresie oznakowany. Nie oznacza to jednak, że nie można nim pływać. Jedyne miejsce, przez które nie można oficjalnie przepłynąć, to krótki odcinek przed mostem drogi nr 401 w Krzyżowicach, gdzie mieści się ujęcie wody dla Brzegu. Jest to teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody, w związku z czym jest ogrodzony siatką, przez co łatwo rozpoznawalny. Kanał prowadzi czystą wodę, chociaż jest to uzależnione od aktualnych warunków na dolnej Nysie Kłodzkiej. Przy wyższych stanach wody, wszystkie wyższe prożki mają niewielkie odwoje, zalecane jest więc brać je z rozpędu. W dwóch miejscach trzeba pochylić głowę pod świerzymi zgryzami bobrowymi poza tym kanał nie posiada naturalnych przeszkód. Kanał jest dobrze skomunikowany, co kilka kilometrów przecinają go asfaltowe drogi umożliwiające mniej lub bardziej wygodne podjęcie kajaków. Na kanale nie ma wodowskazów, najbliższe znajdują się na rzece Oławie. W dniu spływu wodowskaz Oława wskazywał poziom 116, co oznacza dobre warunki wodne na Pępickim Potoku, pod warunkiem, że wodowskaz Zborowice wskazuje poziom najwyżej około 150. Oznacza to, że woda w Oławie niemal w całości pochodzi z Pępickiego Potoku. W tych warunkach cały odcinek z Michałowa do Jaczkowic zajął dwom krótkim K1 4h. Ciek na całej długości, co 0,5 km oznakowany jest słupkami kilometrowymi, dzięki czemu na bieżąco można kontrolować odległość i prędkość

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-18 16:34:45 GPX, XML
Michałów
27
uwagaŹródło Pępickiego Potoku - ogrodzone barierkami dwa betonowe koryta na niewybitnym wzgórzu. Wypływa z nich woda tłoczona podziemnym rurociągiem z widocznej w dole pompowni Michałów. Do pompowni woda dopływa poprzez kanał z jazu na Nysie Kłodzkiej. W pobliżu miejsca startu nieograniczona ilość miejsca na samochody. Teren odsłonięty, z wygodnym dojazdem drogą szutrową prowadzącą do Jasiony od strony cmentarza w Michałowie. Nurt bystry, kanał wyprostowany, uregulowany i wybetonowany choć porośnięty trawą. Teren wokół całkowicie otwarty
26.4
mostBetonowy mostek na polnej drodze
25.8
mostBetonowy most na drodze asfaltowej z Pogorzeli do Michałowa
Czeska Wieś
25.3
mostBetonowy mostek na polnej drodze
24.9
mostBetonowy mostek na polnej drodze
23.8
mostBetonowy mostek na polnej drodze
Jankowice Wielkie
23.1
mostBetonowy mostek na polnej drodze
22.5
mostBetonowy mostek na polnej drodze
22.3
mostBetonowy most kolejowy na czynnej lini z Brzegu do Nysy. Dwa prostokątne przepusty. Przy wyższej wodzie może być tu nisko i ciasno
21.8
mostBetonowy mostek na polnej drodze
Jankowice Wielkie
21.6
uwagaPierwsze i jedyne drzewo przy rzece nad wodą na górnym odcinku - atrakcja w monotoni spływu kanałem. Może kiedyś się przewróci do wody, wtedy będzie jeszcze atrakcyjniej
Jankowice Wielkie
21.2
jazPierwszy wyraźny prożek do spłynięcia, około 1m
Obórki
19.9
mostMostek betonowy
Krzyżowice
19
jazProżek przed ujęciem wody dla Brzegu z ogrodzonym terenem ochrony bezpośredniej. Przez teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody oficjalnie nie wolno przepływać, ponieważ w myśl Prawa wodnego, teren taki może być wykorzystywany wyłącznie na cele związane z ujęciem. Należy tu zachować czujność, ponieważ przed ujęciem jest zakręt w lewo i nie widać zza niego czy otwarta jest zastawka zlokalizowana już na terenie ujęcia. Wyskakując zza zakrętu należy więc skontrolować ten fakt, w przeciwnym razie po spłynięciu progu znajdziemy się na ogrodzonym terenie, z wybetonowanymi brzegami, dość uciążliwymi przy zamiarze wyjścia z wody
18.9
jazOtwarta zastawka na obszarze ogrodzonego ujęcia wód dla Brzegu. W razie zamknięcia zastawki i konieczności przenoski, miejsce to może nastręczać trudności
18.8
mostMost na ruchliwej drodze nr 401, zaraz za nim rura nisko nad wodą
Krzyżowice
18
jazWyraźny prożek
17
jazWyraźny prożek
16.8
jazWyraźny prożek
Pępice
16
jazMały prożek
15
mostTrzy mosty w Pępicach, jedyne miejsce gdzie kanał dotyka do cywilizacji (domostw). Pierwszy mostek betonowy na polnej drodze
14.9
mostMost na asfaltowej drodze
14.8
jazProżek za drugim mostem
14.7
mostMost na lokalnej drodze
Pępice
14.6
jazProżek za trzecim mostem, dalej miejscami gęste trzcinowiska całkowicie uniemożliwiające wiosłowanie i zmuszające do przeciągania się
Skarbimierz
13.7
jazProżek - bystrze
13.2
jazProżek
12.8
mostMost na polnej drodze, za nim prożek - bystrze, początek oznakowanego poligonu wojskowego
12.7
jazProżek
12.4
mostMostek na leśnej drodze
12.2
jazProżek
12.1
jazProżek
11.7
mostBetonowy most na leśnej drodze, zaraz za nim bród przez rzekę
Łukowice Brzeskie
11.5
mostBetonowy mostek
11.3
jazProżek - bystrze
10.8
ujściePołączenie Pępickiego i Przyleskiego Potoku w Psarski Potok
10.6
mostWysoki most kolejowy nieczynnej lini Brzeg - Strzelin
Małujowice
10.1
mostMost na lokalnej drodze, pod nim bystrze
10
mostMost na ruchliwej drodze nr 39, zaraz za nim prożek
9.3
jazProżek
Psary
8.3
uwagaGranica województw opolskiego i dolnośląskiego, początek odcinka leśnego
7.2
jazProżek z największym odwojem na całym kanale
6.9
uwagaBród przez rzekę
6.2
mostMost na lokalnej drodze
5.8
jazProżek
Maszków
4.3
jazProżek
3.4
ujścieBetonowa konstrukcja z żółtymi barierkami i kładką. Tutaj w prawo odchodzi do Odry pierwotny Psarski Potok. Zasadnicza woda płynie jednak prosto sztucznie przekopanym kanałem, do rzeki Oławy, by zasilić tereny wodonośne przed Wrocławiem
Godzikowice
2.7
mostMost drogowy
2.2
mostMost na polnej drodze
1.8
jazProżek
1.7
jazProżek bystrze, dalej trzcinowiska
0.9
mostMost drogowy. Ostatnia możliwość podjęcia kajaków przed ujściem do Oławy
Jaczkowice
0
ujścieUjście Pępickiego Potoku do rzeki Oławy. Przy zastanych warunkach wodnych (wodowskaz Zborowice 150, wodowskaz Oława 116) widać tu doskonale, że kanał w 99% daje wodę Oławie, z wyższego progu woda w Oławie ledwie ciura, a na progu poniżej ujścia jest już jej całkiem sporo
Połączenie ze szlakiem: Oława
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl