Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Odra

Chociaż Odra, wg tradycyjnego podziału dorzeczy uznawana jest za rzekę I rzędu, uchodzącą bezpośrednio do morza, faktycznie do niego nie wpływa. Próby ustalenia punktu zerowego w przypadku Odry nie są łatwe. W zależności od wieku publikacji, jak i rodzaju źródła literaturowego, miejce to sytuowane jest przy ujściu Regalicy do jeziora Dąbie, przy wypływie na Roztokę Odrzańską, będącą zatoką Zalewu Szczecińskiego, w widłach odnóg odcinka wschodniego i zachodniego, na wysokości miejscowości Widuchowa oraz jeszcze w kilku innych miejscach. W większości przypadków "koniec" Odry wiązany jest z końcem tzw. Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wszystkie funkcjonujące w obiegu kilometraże Odry, zarówno XIX, jak i XX wieczne, wykonane na potrzeby żeglugi śródlądowej poprowadzone są w kierunku spadku rzeki, począwszy od ujścia rzeki Opawy. Tak też oznakowany jest kilometraż w terenie, poprzez tabliczki ustawione wzdłuż brzegów. Przy próbach przeliczania obowiązującego kilometraża Odrzańskiej Drogi Wodnej na sposób ogólnie przyjęty, czyli od ujścia w kierunku źródeł okazało się, że prawdopodobnie w wyniku regulacji rzeki zaczął on wahać się raz w górę, raz w dół. Poza tym wykryto sporo nieścisłości [np. zamienione miejscami punkty charakterystyczne], powstało też sporo nowych obiektów [mosty, progi wodne, porty]. W związku z tym, że znacząca liczba osób spływających Odrą ma zamiar dotrzeć do Bałtyku, na potrzeby niniejszego opracowania kilometraż poprowadzono przepłyniętą trasą, łącznie z rzeką Dziwną, uchodzącą do morza w Dziwnowie

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-07 18:35:31 GPX, XML
Kamieniec Wrocławski
575.1
wypływW prawo wpływ na powyrobiskowe rozlewisko, potocznie zwane jeziorem Bajkał. Liczne piaszczyste i trawiaste plaże oraz dobry dostęp do wody z dojazdem w jej pobliże sprawia, że w pogodne dni miejsce to jest masowo wykorzystywane przez wypoczywających. Znajdzie się tu też sporo dogodnych miejsc na dziki biwak
572.9
mostMost Generała Augusta Emila Fieldorfa Nila, czyli wschodniej obwodnicy Wrocławia. Kilkaset matrów wcześniej właściwe koryto Odry łączy się z kanałem żeglugowym
Wrocław Opatowice
570.1
uwagaRozgałęzienie opatowickie przed Wrocławiem, w tym miejscu należy podjąć decyzję, którym wariantem przepływać przez miasto. Jeśli przez centrum, to w lewo [uwaga! w sezonie na terenie miasta pływa dużo białej floty], jeśli jak najszybciej, to prosto. Płynąc w lewo Starą Odrą i Kanałem Miejskim natrafimy na 3 śluzy lub 3 przenoski przez śluzy i jazy. Płynąc na Stare Miasto i Ostrów Tumski mamy do pokonania Śluzę Opatowicką oraz Śluzę Mieszczańską ale oficjalnie jednostkom napędzanym wiosłami można dopływać jedynie do Wyspy Piaskowej. Natomiast, płynąc prosto, najkrótszą trasą, po 600m należy podjąć decyzję czy płynąć Kanałem Powodziowym i przenosić jazy, czy płynąć równoleglym Kanałem Żeglugowym skrajnie z prawej strony, przez śluzy. Można też omijać przeszkody przenosząc się z Kanału Żeglugowego na Powodziowy. Możliwości przepłynięcia przez miasto jest więcej, a wszystkie warianty łączą się poniżej Elektrociepłowni Wrocław i Portu Miejskiego
Wrocław Bartoszowice
569.1
uwagaRozgałęzienie bartoszowickie. Druga możliwość odbicia w lewo do centrum, z obowiązkową przenoską przez Jaz Opatowicki. W prawo odchodzi Odpływowy Kanał Ulgi, potocznie zwany Kanałem Narcyza Bondyra, mający za zadanie kierowanie nadmiaru wody powodziowej na Odrze do doliny rzeki Widawy, z ominięciem centrum Wrocławia. Przy podwyższonych stanach można tędy próbować przedrzeć się do Widawy. Natomiast prosto prowadzą dwa równoległe sztuczne kanały, Powodziowy z lewej oraz Żeglugowy z prawej strony. Wybierając Kanał Powodziowy będziemy obnosić jazy, natomiast na żeglugowym będziemy się śluzować
569
jazŚluza Bartoszowice
568.9
jazJaz Bartoszowice z możliwością dojazdu samochodem. Obnosząc go omijamy dwie śluzy: Bartoszowice i Zacisze na Kanale Żeglugowym
Wrocław Sępolno
567.2
mostMosty Chrobrego
Wrocław Zacisze
564.5
jazŚluza Zacisze. Czekając na śluzowanie można podejść po sąsiedzku, na ulicę Folwarczną [przy Kanale Powodziowym] i w siedzibie Wód Polskich Zarządu Zlewni Środkowej Odry,w godzinach pracy urzędu wyrazić swoją opinię na temat stanu utrzymania dróg wodnych oraz rzek i rzeczek, podlegających tej instytucji ;-)
564.4
mostMosty Jagiellońskie
Wrocław Śródmieście
563
mostMost Warszawski. W lewo wstecz połączenie ze Starą Odrą
562.8
mostMost kolejowy Warszawski
Wrocław Różanka
561.3
mostMost Trzebnicki
561.2
jazJaz Różanka. Z uwagi na częste upusty wody na jazie, a co za tym idzie silne prądy przed i poniżej jazu, najlepiej wpłynąć do Kanału Różanka przed Mostem Trzebnickim i przed Mostem Osobowickim przerzucić kajaki w lewo, przez trawiastą skarpę na Starą Odrę, poniżej jazu, lub przepłynąć przez Śluzę Różanka
560.6
mostMost Osobowicki
560.5
jazŚluza Różanka
Wrocław Popowice
559.2
wypływPołączenie wszystkich wariantów Odry umożliwiających przepłynięcie przez Wrocław
558.9
mostMost kolejowy na linii w kierunku Poznania
558.2
mostMost Milenijny
Wrocław Osobowice
557.9
wypływW prawo wstecz tzw. zimowisko barek. Dobry dostęp do wody z możliwością wygodnego podjęcia kajaków, dużo miejsca na samochody. Dostęp od strony ul. Osobowickiej
556.9
uwagaPrzyczółki dawnego promu łączącego osiedla Kozanów i Osobowice. Wygodny dojazd do wody po obydwu stronach rzeki
555.8
ujścieDrugie dawne zimowisko barek po prawej stronie wstecz, często okupowane przez wędkarzy. Dostęp od strony drogi asfaltowej na końcu zatoki
Wrocław Rędzin
554.2
jazJaz Rędziński. Przenoska prawym lub lewym brzegiem, wodowanie niezbyt wygodne z powodu kamiennego nabrzeża i wartkiego nurtu. Po lewej stronie spory kompleks leśny i tereny spacerowe
554.1
jazDwie równoległe śluzy Rędzin I i II z górującym nad nimi efektownym Mostem Rędzińskim
553.9
mostMost Rędziński
Wrocław Maślice
553.3
ujścieZ lewej strony ujście rzeki Ślęzy
Połączenie ze szlakiem: Ślęza
553.2
uwagaPrzyczólki dawnego promu łączącego osiedla Maślice i Rędzin. Wygodny dojazd do lustra wody drogami asfaltowymi po obydwu stronach rzeki
552.8
ujścieZ lewej strony ujście zażelazionej rzeki Ługowiny, o intensywnie rudej barwie wody. 600m poniżej, po prawej stronie fragment dzikiej i nie wykarczowanej linii brzegowej, pozostawionej ze względu na obecność bobrów
551
uwagaNa lewym brzegu charakterystyczna góra po zrekultywowanym wysypisku śmieci [Wzgórze Maślickie +156 m npm]
Wrocław Lesica
548.9
ujściePo prawej stronie ujście rzeczki Trzciana, niegdyś zwanej Smródką, bo odwadniającą nieczynne już dzisiaj, pola irygacyjne Wrocławia
Wrocław Pracze Odrzańskie
548.5
ujścieZ lewej strony ujście rzeki Bystrzycy
Połączenie ze szlakiem: Bystrzyca
Wrocław Lesica
548.1
ujścieZ prawej strony ujście rzeki Widawy
Połączenie ze szlakiem: Widawa
Wrocław Janówek
547.3
ujściePo lewej stronie znajduje się ujście kanału odprowadzającego wody z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Tuż za nim duża platforma - nabrzeże portowe, stanowiące plac parkingowy, często okupowane przez wędkarzy. Jest to dogodne miejsce rozpoczynania i kończenia etapów zarówno na Odrze, jak i Bystrzycy, czy Widawie. Wygodny dojazd drogą z płyt betonowych oraz nieskończona ilość miejsc na samochody
Paniowice
546.5
biwakPo prawej stronie wąski wpływ do zacisznej długiej zatoki z dobrymi miejscami biwakowymi
Kotowice
545.3
ujścieZ prawej strony ujście rzeczki Ława
Uraz
540.8
uwagaPo prawej stronie ruiny zamku w Urazie
540.2
ujścieUjście rzeczki Lubnówka z prawej strony
539.8
stanicaPort w Urazie. Restauracja i możliwość noclegu
Prężyce
538.7
wypływPo lewej stronie wpływ na Zalew Pężycki. Miejsce licznie wykorzystywane przez wędkarzy z możliwością dojazdu samochodem brukowaną drogą. Sporo miejsc na dziki biwak
538.2
uwagaNa lewym brzegu jeden z licznych [w sumie jest ich około 650] wysadzonych bunkrów [schronów bojowych Linii Środkowej Odry - Oderstellung], dobrze widoczny z wody. W dalszym biegu Odry, na jej lewym brzegu aż do Krosna Odrzańskiego, co jakiś czas widoczne będą pozostałości tych umocnień. Początek rozlewiska przed zaporą w Wałach
Wały
533.4
jazElektrownia Wały. Śluzowanie lub przenoska przez wyspę pomiędzy śluzą a jazem. Poniżej odcinek wartkiej rzeki, przy niskiej wodzie tworzą się szypoty
Brzeg Dolny
532
mostMost kolejowy na linii z Wrocławia do Głogowa i Zielonej Góry. Do stacji PKP Brzeg Dolny około 2,5 km. Tyle samo w drugą stronę, do stacji Księginice
529.9
uwagaPrzyczółki po dawnym promie kursującym z Głoski do Brzegu Dolnego. Wygodne miejsce dostępu do wody z dojazdem z obydwu stron
528.7
mostMost drogowy bez możliwości wygodnego dostępu do wody
Słup
526.8
wypływJeden z licznych sztucznych przekopów Odry, zwiększający promień łuku szlaku żeglownego, umożliwiający przejście dłuższych zestawów barek. W takich miejscach zazwyczaj pozostawione są otwarte od dołu starorzecza, z możliwością wpłynięcia i znalezienia dobrego miejsca na dziki biwak
Grodzanów
516.4
uwagaPo prawej stronie slip z dojazdem gruntową drogą
Prawików Rzeczyca
515.4
jazStopień wodny Malczyce. Po lewej stronie, za wałem wieś Rzeczyca. Śluzowanie albo długa i skomplikowana przenoska. Ostatni stopień wodny na szlaku Odry [2020 r.]. Od tego miejsca do Bałtyku rzeka płynie swobodnie, bez piętrzeń
Malczyce
511
ujściePo lewej stronie port Maczyce. Wygodny dostęp do wody z dojazdem nad sam brzeg. W Malczycach sporo sklepów spożywczych. Ujście rzeki Średzka Woda
Połączenie ze szlakiem: Średzka Woda
Lubiąż
505.9
mostMost drogowy z utrudnionym dostępem do wody
504.6
uwagaPrzepływamy tuż obok jednego z największych w Europie i najcenniejszych, monumentalnych zespołów opactwa cystersów w Lubiążu. Ze względu na porastający brzegi gęsty starodrzew, w szczycie sezonu wegetacyjnego roślin, budowli nie widać z rzeki. Aby nie przegapić tego interesującego widoku, po wypłynięciu na odcinek prosty rzeki należy koniecznie spojrzeć wstecz
502.7
uwagaWygodne miejsce dostępu do wody z dojazdem do samej rzeki
502.6
ujściePo lewej stronie ujście rzeki Cicha Woda
Połączenie ze szlakiem: Cicha Woda
Kwiatkowice
499.3
ujściePo lewej stronie ujście Kaczawy
Połączenie ze szlakiem: Kaczawa
Jurcz Przystań
496.8
uwagaWygodne miejsce dostępu do wody z dojazdem do rzeki gruntową drogą
Dłużyce
486.8
uwagaCharakterystyczna, betonowa budowla w wale Odry, po lewej stronie
Ścinawa
484.5
mostMost kolejowy w Ścinawie
484.2
mostMost drogowy w Ścinawie
484
stanicaPo lewej stronie zatoka portu w Ścinawie. Wygodny dostęp do wody z dobrym dojazdem. Przed bramą portową dużo miejsca na samochody. Pole biwakowe, wiaty i ławki
481.8
ujścieZ lewej strony ujście rzeki Zimnica
Ciechłowice
474.8
ujścieZ prawej strony ujście Jezierzycy
Połączenie ze szlakiem: Jezierzyca
Chobienia
466.9
stanicaPo lewej stronie, w zatoce mały port oraz stanica WOPR. We wsi sklep spożywczy. Malowniczo prezentująca się z daleka Chobienia, ze swym kościołem na wysokiej skarpie, od strony wody jest bliźniaczo podobna do miejscowości Lebus, znajdującej się po niemieckiej stronie Odry, na 225 km [wg niniejszego kilometraża]
466.3
uwagaPrzyczółki nieczynnego promu z dojazdem do wody po obydwu stronach rzeki
Radoszyce Ciechanów
461.2
uwagaPrzyczółki po dawnym promie, wygodny dojazd do samej wody z obydwu stron rzeki
Radoszyce
460.7
mostMost na drodze nr 323 pomiędzy Górą a Lubinem
Leszkowice Bełcz
450
uwagaPrzyczółki nieczynnego promu z możliwością dojazdu do wody po obydwu stronach rzeki
Wyszanów
437.9
ujścieUjście rzeki Barycz z prawej strony
Połączenie ze szlakiem: Barycz
Głogów
425.9
ujścieZ lewej strony ujście rzeki Rudna
425.3
uwagaZatoka Neptuna, biorąca swoją nazwę od, dzisiaj zruinowanej, a kiedyś znanej i lubianej restauracji. Wygodny dostęp do wody z dojazdem nad samą rzekę od strony ul. Piotra Skargi. W pobliżu sporo miejsca na samochody
424.7
mostMost drogowy w Głogowie
424.3
mostMost kolejowy
422.5
wypływPo lewej stronie oznakowany wpływ do głogowskiego portu
Dobrzejowice
405.5
uwagaMalowniczy przełom Odry w okolicy Dobrzejowic
Drogomil
405
uwagaCharakterystyczne betonowe budowle w lewym nabrzeżu
Bytom Odrzański
401
stanicaPrzystań turystyczna Bytom Odrzański. Dojazd nad samą wodę z wygodnym miejscem na podjęcie kajaków. Malowniczo położone miasteczko na wysokiej skarpie tuż nad rzeką
Siedlisko
396.9
uwagaPo prawej stronie ruiny zamku z XVI w. W chłodniejszych porach roku, gdy na drzewach nie ma liści obiekt jest dobrze widoczny z wody
Kiełcz
394.8
ujścieZ lewej strony ujście Białej Wody, zamaskowane pośród drzew i krzaków
Połączenie ze szlakiem: Biała Woda (dopływ Odry)
Przyborów
391.8
biwakPo prawej stronie kompleks leśny i ładne miejsca na dzikie biwakowanie
Stara Wieś
390.6
biwakMiejsce biwakowe na prywatnej posesji
Nowa Sól
388.8
mostMost na drodze nr 315
387.8
stanicaMarina w Nowej Soli oraz port za sklepioną kładką dla pieszych. Po wpłynięciu do basenu portowego, zaraz za kładką po lewej stronie znajduje się slip i budynek przystani klubu kajakowego, w którym istnieje możliwość wynajęcia pokoi. Po drugiej stronie kładki znajduje się tawerna
385
ujścieZ lewej strony ujście Czarnej Strugi
Stany
384.2
ujściePo prawej stronie ujście Krzyckiego Rowu, czasem zwanego Kanałem Kopalnica
379.9
mostMost nieczynnej linii kolejowej z Nowej Soli do Wolsztyna. Obecnie linia ta wraz z mostem służy jako ścieżka rowerowa
Bobrowniki
374.4
ujścieSztuczny przekop, mający za zadanie zwiększenie promienia łuku na zakręcie rzeki. W starorzeczu po lewej stronie ujście Śląskiej Ochli
Przewóz Milsko
367.4
uwagaCzynny prom. Uwaga na napinającą się stalową linę
Milsko
366.9
uwagaWysoka, stroma skarpa po lewej stronie, a na niej i pod nią pozostałości okopów oraz żelbetonowych schronów bojowych pozycji Oderstellung. Malownicze miejsce, zalesiona skarpa pocięta głębokimi wąwozami. Na szczycie skarpy duża winnica
Górzykowo
348.2
ujścieZ prawej strony szerokie ujście rzeki Obrzycy
Połączenie ze szlakiem: Obrzyca
Cigacice
347.8
mostMost drogi ekspresowej S3
346.9
mostStary most drogowy pomiędzy Zieloną Górą a Sulechowem
346.7
stanicaPort w Cigacicach. Wygodne miejsce dostępu do rzeki z dojazdem do samej wody. W pobliżu sklep i bar
346.6
wypływWygodne miejsce wodowania. W pobliżu dużo miejsca na samochody
Boryń
343.1
ujścieUjście Sulechówki po prawej stronie
Krępa
342.7
stanicaPo lewej stronie Przystań Krępa. Odra w tym miejscu rozcina tzw. Zielonogórski Las Odrzański z kilkoma rezerwatami przyrody Pętla Odry, założonych w starorzeczach rzeki. Parking PZW w miejscu owianym sławą ze względu na połowy rekordowych okazów ryb
Wyszyna
339.9
mostMost kolejowy na trasie pomiędzy Czerwieńskiem a Sulechowem
Pomorsko
337.7
uwagaCharakterystyczne miejsce z tablicą informującą o granicy nadzorów wodnych Cigacice - Krosno Odrzańskie. Odtąd za utrzymanie rzeki i szlaku wodnego odpowiada inne Ciało
336.6
uwagaCzynny prom. Uwaga na napinającą się linę podczas przemieszczania promu
Brody
332.7
uwagaKolejny czynny prom
Dobrzęcin
330.3
uwagaMalownicze ruiny bunkra Oderstellung na otwartym terenie
Bródki
328.6
ujścieZ prawej strony ujście rzeki Ołobok
Nietkowice
327.3
mostMost kolejowy na linii Zielona Góra - Szczecin
Nietków
326.4
stanicaPo lewej stronie przystań w Nietkowie. Pomosty i slip
Radnica
317.6
ujścieUjście rzeki Gryżynki, dokładnie na oznakowanym 500 kilometrze Odrzańskiej Drogi Wodnej
Połączenie ze szlakiem: Gryżynka (dopływ Odry)
314.9
uwagaPo prawej stronie wygodne miejsce dostępu do rzeki z dojazdem do wody
Gostchorze
311.8
uwagaMalowniczy wysoki brzeg po prawej stronie
310.8
ujścieZ lewej strony ujście Zimnego Potoku
Połączenie ze szlakiem: Zimny Potok
310.3
biwakNa lewym brzegu możliwość awaryjnego, dzikiego biwakowania w pobliżu wiaty stanicy wędkarskiej
309.5
stanicaPrzystań Gostchorze. Możliwy dojazd samochodem do samej wody
308.9
uwagaMalowniczy wysoki brzeg po prawej stronie. Stroma skarpa i dobre miejsce widokowe ale przesłonięte nieco drzewami i krzakami
Krosno Odrzańskie
304.8
stanicaPort w Krośnie Odrzańskim. Wygodny slip i spory parking przy samej rzece. Na lewym, niskim brzegu stare Krosno, na wysokim, malowniczym prawym brzegu, nowe
304.7
mostMost drogowy
304.1
wypływPo lewej stronie zatoka starorzecza - starego Bobru
302.9
ujścieUjście rzeki Bóbr
Połączenie ze szlakiem: Bóbr
Osiecznica
299.1
ujścieZ prawej strony wpada rzeczka Biela
Połęcko
293.6
biwakWysoka skarpa po prawej stronie rozcięta drogą wyłożoną płytami betonowymi. Możliwy awaryjny dojazd do samej rzeki od strony leśnego duktu. Miejsce na dziki biwak na wysokiej, suchej skarpie
288.5
uwagaProm. Często nie kursujący ze względu na niski poziom wody
Łomy
277.1
ujścieZ lewej strony ujście rzeczki Łomianka
Ratzdorf
276.4
ujścieZ lewej strony ujście Nysy Łużyckiej. Od tego miejsca Odra stanowi granicę państwa, która przebiega środkiem rzeki. Należy zwrócić uwagę, iż mimo, że nie jest to granica zewnętrzna UE, jak wszędzie, tak i tu obowiązują pewne przepisy, nieprzestrzeganie których w najlepszym przypadku stanowić będzie wykroczenie
Połączenie ze szlakiem: Nysa Łużycka
276.2
uwagaNa lewym brzegu niemiecki wodowskaz Ratzdorf, wskazania którego [jak i innych] można obserwować w internecie. W pobliżu miejsce na zrobienie przerwy, z ławeczkami i stolikami. Niestety we wsi nie ma sklepu, a restauracja i kawiarnia, choć blisko rzeki często są zamknięte
275.6
stanicaPo lewej stronie pomost przystani z opisem PARKING SPORT
Krzesin
273.3
ujścieZ prawej strony ujście Kanału Krzesińskiego, którym można dopłynąć do mostu w Krzesinie, gdzie wygodnie dojedzie się samochodem
Rąpice
273.2
uwagaPo polskiej stronie wodowskaz Biała Góra, wskazania którego można obserwować w internecie
Kłopot
266.4
mostMalownicza połowa żelbetonowego mostu, wysadzonego pod koniec wojny
Eisenhuttenstadt Furstenberg
265.3
ujścieOdejście w lewo kanału łączącego Odrę i Sprewę - Oder Spree Kanal
Eisehuttenstadt
262.4
uwagaIndustrialny widok kominów nieczynnej huty, tuż nad samą rzeką
Urad
253.7
ujścieUjście Kanału Cofkowego z prawej strony
252.8
stanicaPrzystań w Uradzie. Sporo miejsca pod namioty ale podloże bardzo twarde i trudno wbić szpilki. Możliwy dojazd samochodem do samej rzeki, gdzie po obydwu stronach stoją betonowe przyczółki, dla nieczynnego dziś, promu. Na końcu wsi po lewej stronie znajduje się sklep, czynny jedynie w określonych godzinach, przed i po południu
251.6
ujściePo prawej stronie ujście rzeki Pliszki
Połączenie ze szlakiem: Pliszka
251.4
uwagaPo prawej stronie nabrzeże nieczynnego portu I, z wygodnym dojazdem
251.1
uwagaPo prawej stronie nabrzeże nieczynnego portu II
Lossow
241.7
ujściePo lewej stronie, widoczna z daleka urwista skarpa, przed którą znajduje się ujście Friedrich-Wilhelm Briskower Kanal
Świecko
239.6
ujścieUjście Ilanki z prawej strony
Połączenie ze szlakiem: Ilanka
238.4
mostMost autostrady A2
237.7
mostMost kolejowy
Słubice Frankfurt
234.1
mostMost drogowy łączący śródmieścia Słubic i Frankfurtu. Przy niskiej wodzie, tuż za mostem po prawej stronie tworzy się piaszczysta plaża umożliwiająca wygodny postój. W pobliżu kilka sklepów i restauracji. Za Frankfurtem na lewym brzegu rozległe malownicze wzgórza przypominające krajobraz stepowy
Lebus
225
uwagaChociaż badacze historii nie są zgodni w tym względzie, Lebus [Lubusz] to niegdyś znacząca lokalnie miejscowość, od której zaczerpnęła swą nazwę Ziemia Lubuska i województwo lubuskie. Malowniczo położone na wysokiej skarpie, z widoczną z daleka wieżą kościoła, Lebus jest bardzo podobne do Chobieni, znajdującej się na 466 km Odry. Przyczólki nieczynnego promu umożliwiają dojazd do samej wody z lewej i prawej strony
Górzyca
213.8
stanicaPo prawej stronie przystań z pomostem i widoczną z daleka wieżą, która służyła niegdyś Wojskom Ochrony Pogranicza, a poźniej Straży Granicznej do obserwacji pasa granicznego
Kostrzyn
205.7
wypływOdejście w lewo, najczęściej suchego kanału ulgi - Vorflut Kanal
205
biwakNa wyspie pomiędzy Odrą a Vorflut Kanal, możliwy jest zaciszny dziki biwak w suchym dębowym lasku, w pobliżu niemieckiego słupka granicznego nr 547
203.4
stanicaPrzystań Twierdza Kostrzyn po prawej stronie
202.9
mostMost drogowy
202.8
mostMost kolejowy
201.7
ujścieUjście Vorflut Kanal z lewej strony
200.2
ujścieZ prawej strony szerokie ujście Warty. Niżej teren otwarty, bezleśny ale z pojedynczymi drzewami i sporą ilością ładnych miejsc na dziki biwak. Wszystko w obrębie Parku Krajobrazowego Ujście Warty
Chlewice
190.2
uwagaPo prawej stronie żwirownia - nabrzeże z taśmociągiem do ładowania urobku na barki
188.5
ujścieZ prawej strony ujście rzeki Myśla
Gross Neuendorf
182
stanicaNa lewym brzegu widoczne z daleka nabrzeże starego portu i przystani. W wysokiej wieży załadunkowej oraz w zabytkowych wagonach kolejowych można komfortowo przenocować. W kompleksie znajduje się też m.in. kawiarnia i restauracja
Kłosów
181.2
ujścieUjście Kurzycy z prawej strony
Czelin
177.8
sklepWieś blisko rzeki, na wysokiej skarpie. Niezbyt wygodne lądowanie z powodu kamienistego nabrzeża, za to z dojazdem do samej rzeki asfaltową drogą. Wcześniej piaszczysta plaża, jednak ogrodzona elektrycznym pastuchem i okupowana przez pasące się bydło. Po jednej i drugiej stronie rzeki stoją betonowe słupy, pozostałość po funkcjonującym tu niegdyś, moście. Po drodze do sklepu spożywczego, który znajduje się w centrum Czelina, warto zwiedzić wystawę dotyczącą m.in. wykopalisk archeologicznych oraz historii związanej z posadowieniem tu pierwszego powojennego słupa granicznego na Odrze. Teren rekreacyjny zadbany i wyposażony w gabloty, tablice, stoły i ławki. Wszystko na wysokiej skarpie stromo opadającej do rzeki. Poniżej, na prawym brzegu rozpoczyna się malowniczy pas wzniesień Cedyńskiego Parku Krajobrazowego
Gozdowice
172.4
uwagaPrzeprawa promowa przez Odrę
Siekierki
165.2
ujścieW prawo wstecz ujście rzeki Słubia
163.7
mostMost nieczynnej linii kolejowej, przystosowany dla pieszych i rowerów. Rzeka płynie odcinkiem przełomowym
Stary Kostrzynek
156.5
wypływOtwarte starorzecze Odry, w prawo wstecz. Na prawym brzegu sporo ładnych miejsc na dziki biwak, jednak najczęściej okupowanych przez wędkarzy. Odra przebija się przez pasmo wzniesień a dolina mocno zwęża. Na moment robi się bardzo malowniczo
Osinów Dolny
155.3
mostMost drogowy
155.1
biwakZatoczka i oficjalne pole biwakowe po prawej stronie, tuż za mostem. Poniżej, przez kilkanaście kilometrów bardzo trudno o wygodne miejsca biwakowe, a tym bardziej ładne. Im dalej tym gorzej
Hohensaaten
150.5
ujścieZ lewej strony ujście kanału Wriezener Alte Oder, ze śluzą
Bielinek
143.6
uwagaWioska nad samą rzeką. Wygodny dojazd do wody, ze slipem. Poniżej, na prawym brzegu piaszczyste skarpy i ładne miejsca na dzikie biwakowanie, pośród pojedynczo rosnących drzew. Tuż przy rzece duża żwirownia. Na lewym brzegu zaczyna się niemiecki Park Narodowy Dolnej Odry - Unteres Odertal
140.2
wypływPo prawej stronie wpływ do rozległej żwirowni Bielinek. Przy silnym wietrze wiejącym z kierunków wschodnich tworzy się tutaj wysoka boczna fala
Stutzkow
137
uwagaWieża widokowa na obszarze Parku Narodowego Unteres Odertal
Raduń
133.3
uwagaPo prawej stronie, widoczny z daleka, charakterystyczny folwark z czerwonej cegły. W dół rzeki wysoka, zalesiona skarpa
Krajnik Dolny
127
mostMost drogowy. Poniżej, po prawej stronie zalesiona skarpa z ładnymi miejscami na dziki biwak. Po lewej, cały czas ciągnie się obszar parku narodowego
Ognica
122.4
ujścieUjście rzeczki Rurzycy z prawej strony
121.7
uwagaPo lewej stronie wieża widokowa do obserwacji ptaków bytujących na rozlewiskach PN Unteres Odertal. W pobliżu ławki, wiata i tablice informacyjne. W lewo zamknięta śluza prowadząca na jeden z licznych kanałów w kierunku miasta Schwedt. Niezbyt wygodne wyjście z wody na kanciaste kamienie i umocniony brzeg
120.4
uwagaSpora miejscowość blisko wody, po prawej stronie. Cały czas płyniemy wzdłuż malowniczego, zalesionego pasa wzniesień
Widuchowa
115
uwagaKolejna duża miejscowość po prawej stronie, tuż nad wodą
113.5
wypływW lewo, przez szeroką zastawkę odbija Odra Zachodnia, którą w dalszym biegu poprowadzona jest granica państwa. Płynąc prosto Odrą Wschodnią opuszczamy więc granicę i po obu stronach mamy obszar RP. Opuszczamy tym samym obszar Parku Narodowego Unteres Odertal i wpływamy do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry, powszechnie zwany Międzyodrzem. Do Gryfina nie ma dobrych miejsc na biwaki, teren bardzo niski, podmokły, odsłonięty, zarośnięty trzcinami
Marwice
109.7
ujścieUjście Marwickiej Strugi
Dolna Odra
106.9
wypływW lewo, jedna z wielu otwartych śluz prowadzących do labiryntu kanałów Międzyodrza
104.3
wypływW prawo, poprzez kanał, efektowny widok na Elektrownię Dolna Odra
102.4
wypływW lewo śluza na Międzyodrze
Gryfino
100.2
ujścieUjście rzeki Tywa, poszerzone Kanałem Dolna Odra
100
biwakNa prawym brzegu plaża i przystań kajakowa w Gryfinie. Tuż za wałem kamping z domkami i pole namiotowe. Sklepy i restauracje znajdują się jedynie w centrum miasta
99.4
mostZwodzony most drogowy pośród infastruktury portu w Gryfinie
Żabnica
95.4
wypływW lewo otwarta śluza na Międzyodrze
94.6
wypływKolejna otwarta śluza na Międzyodrze
Dębce
93.2
wypływOtwarta śluza w lewo
Łubnica
92.1
wypływOtwarta śluza w lewo
91.1
uwagaPo prawej stronie slip, wiaty, ławki i stoliki
Radziszewo
90.2
wypływW lewo otwarta śluza
90
wypływW prawo ślepe starorzecze
89.6
mostMost autostrady A6
88.9
ujścieZ prawej strony, wstecz uchodzi rzeczka Omulna w szerokiej zatoce starorzecza. W prawo wprzód można przepłynąć kontynuacją starorzecza, urozmaicając sobie spływ szeroką i nieco nudnawą Odrą, opływając wyspę Klucki Ostrów
Klucz
86.7
wypływNa różnych mapach różnie to wygląda, ale w tym miejscu lokalizowany jest koniec Odry Wschodniej. Dalej prosto płynie rzeka Regalica natomiast w lewo Skośnica, zwana Przekopem Klucz - Ustowo, jedna z możliwości popłynięcia w kierunku centrum Szczecina i dalej. Uwaga, na przepłynięcie Portu Szczecin należy uzyskać zgodę kapitanatu
Szczecin
84.8
wypływPołączenie przekopu Klucz - Ustowo z Odrą Zachodnią
83
mostMost Pomorzan, drogowy i kolejowy. Tuż przed mostem, po prawej stronie wygodny dostęp do rzeki z dojazdem do samej wody, betonowy slip i dużo miejsca na samochody
Szczecin Dąbie
81.9
ujścieUjście Płoni do jeziora Małe Dąbie
Połączenie ze szlakiem: Płonia
81
ujścieUjście rzeki Chełszcząca z prawej strony, do jeziora Dąbie
Szczecin
78.7
uwagaCentrum Szczecina, bardzo ładnie prezentujące się od strony rzeki
78.5
mostMost kolejowy
78
mostMost Długi na drodze nr 10
77.6
mostMost na drodze nr 115
74.6
wypływPrzecięcie z torem wodnym Przekopu Mieleńskiego - uwaga na statki pełnomorskie. Prosto przesmyk na jezioro Dąbie
Inoujście
65.4
uwagaPrzesmyk na jezioro Dąbie. Zaraz za nim w północnej części jeziora wystający ponad lustro wody wrak tzw. Betonowca
64.3
ujścieZ prawej strony ujście Iny
Połączenie ze szlakiem: Ina
Police
56.9
uwagaWidoczne z daleka wielkie białe hałdy fosfogipsu - dar Zakładów Azotowych w Policach
56.2
ujścieZ prawej strony ujście rzeki Krępa
55
ujścieUjście Gunicy z lewej strony. Wypływamy na Roztokę Odrzańską, a dalej na właściwy Zalew Szczeciński, otwarty wielki akwen wodny. Przed podjęciem decyzji o przepłynięciu Zalewu zachęcam do prześledzenia prognoz pogody, zwłaszcza kierunku i siły wiatru
Stepnica
52.3
ujścieZ prawej ujście Gowienicy do Zatoki Stepnickiej w obrębie Roztoki Odrzańskiej
Połączenie ze szlakiem: Gowienica
Piaski Małe
51.3
biwakŁadne miejsce biwakowe
50.9
biwakŁadne miejsce biwakowe z pomostem i wiatą
Czarnocin
42.5
uwagaDzika piaszczysta plaża
41.8
uwagaŁadna plaża z widocznym z daleka, charakterystycznym hangarem
Wolin
29.6
uwagaWidoczna z daleka piaszczysta plaża na wysokiej skarpie
27.1
stanicaMarina Wolin, w pobliżu duży plac na samochody
26.9
mostMost lokalnej drogi do miasta
26.6
mostMost drogi nr 3
26.4
mostMost kolejowy
Skarchowo
19
ujścieUjście Wołczenicy do zatoki Cichej na Dziwnie
Połączenie ze szlakiem: Wołczenica
Połchowo
15.2
uwagaCharakterystyczna, widoczna z daleka kępa wysokich drzew, całkowicie wypalona odchodami kormoranów - grodzisko Wolinian
Sierosław
13.5
stanicaZatoka i slip z dojazdem nad samą wodę
Kamień Pomorski
8.5
ujścieUjście rzeki Świniec do Zalewu Kamieńskiego, w zatoce Karpinka
Dziwnów
2.4
uwagaWygodne miejsce zakończenia spływu, z parkingiem, blisko wody. Sporo przestrzeni na samochody, ale w sezonie trudno o wolne miejsce
1.3
mostZwodzony most drogowy
0
ujścieUjście rzeki Dziwna do Bałtyku
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl