Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Oława

Jeden z lewostronnych dopływów Odry, uchodzących do niej w granicach administracyjnych Wrocławia, znany również jako Oławka. Rzeka niezwykle ważna i cenna dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej, gdyż jej wody wykorzystywane są do zaopatrzenia w wodę pitną miasta. Ze względu na swój charakter i przeznaczenie, wody Oławy objęte są ochroną pośrednią i bezpośrednią ujęć, co sprawia m.in., że oficjalnie nie da się spłynąć szlaku w całości. Aby przepłynąć przez tereny wodonośne należy uzyskać specjalne zezwolenie. Odcinek do Jaczkowic spławny jest jedynie przy podwyższonych stanach, natomiast od Jaczkowic do ujścia, ze względu na przyjęcie wód Pępickiego (Psarskiego) Potoku, możliwy jest do spłynięcia praktycznie przez cały rok. Ciekawostką jest, że im większa susza i niedobory wód w rzekach, tym więcej wody tłoczone jest do Oławy Pępickim (Psarskim) Potokiem, a tym samym, większa szansa na udany spływ poniżej Jaczkowic. Odcinek z Wiązowa do Jaczkowic zajmuje około 4h przy stanie wodowskazów: Zborowice - 164, Oława - 136. Taka ilość wody jest wystarczająca i w żadnym miejscu nie ma problemów z przepłynięciem. Odcinek poniżej Jaczkowic, ze względu na to, że dostępny jest przez cały rok, oznakowany jest, jako szlak kajakowy i często wykorzystywany przez spływy komercyjne.

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-10 21:01:45 GPX, XML
Krzepice
56.25
ujścieUjście Krynki z prawej strony
Połączenie ze szlakiem: Krynka
Wiązów
49.6
mostMost na drodze w kierunku Oławy. Wygodny dostęp do wody, z możliwością zjazdu samochodem pomiędzy wał, a rzekę. W pobliżu sporo miejsca na samochody. Poniżej odcinek otwartego terenu, obwałowany, koryto wyprostowane i uregulowane z pojedynczymi drzewami i krzakami, dość monotonny. Jedynym urozmaiceniem na tym odcinku są betonowe progi
49.5
ujściePowrót kanału młyńskiego z prawej strony
49.1
jazPróg betonowy o wysokości około 1m. Na koronie dwie betonowe poprzeczne szykany, pomiędzy które należy trafić podczas spływania progiem. Przy wyższej wodzie poniżej tworzy się odwój, osobom mniej doświadczonym zalecam obniesienie progu, po trawie, lewą lub prawą stroną, na odległość około 30m, za betonowe obmurowanie, poniżej kamiennego prożka
48.7
mostMostek betonowy na gruntowej drodze do Witowic
48.6
jazPróg betonowy o podobnej konstrukcji do poprzedniego, ale o połowę niższy (uwaga na poprzeczne betonowe szykany). Poniżej progu poprzeczny pas kamieni
47.6
jazZastawka z wodowskazem na dolnej wodzie. W zimie była podniesiona i nie piętrzyła wody
47.5
jazPróg betonowy o wysokości około 0,8m, tym razem bez szykan, o równej i prostej koronie
46.8
jazNiski betonowy prożek tworzący bystrze
Kalinowa
45.7
uwagaPrzed Kalinową zaczyna się krótki, ale bardzo atrakcyjny fragment rzeki. Bez żadnego piętrzenia Oława dzieli się na dwie odnogi. W lewo do lasu wpływa zasadnicze, szerokie starorzecze, natomiast w prawo odbija wartki wyprostowany kanał młyński. W zależności od ilości wody, można wpłynąć zarówno w jeden, jak i w drugi wariant. Młynówka jest bardziej wartka i wyprostowana, bez przeszkód (przy młynie wybudowany jest betonowy próg, jednak nie piętrzy on wody), natomiast o wiele bardziej atrakcyjne jest starorzecze. Płynie, kręcąc przez liściasty las z licznymi wielkimi starymi dębami. Część z nich leży już w wodzie, czyniąc ten odcinek zwałkowym. Przeszkody nie są trudne do pokonania i nie wymagają współpracy zespołowej. Można też zatoczyć pętlę bez wysiadania z kajaka, biorąc jednak pod uwagę, że początkowy odcinek młynówki jest dość wartki. Tak więc, jeśli szybko i do przodu, to w prawo, a jeśli wolniej i z doznaniami estetycznymi, to w lewo
45.5
uwagaBetonowo ceglane przyczółki po jakiejś budowli. Prawdopodobnie była tu zastawka, która piętrzyła i umożliwiała odpływ wody na młynówkę
45
uwagaBród przez kanał młyński
44.9
jazProżek przy młynie, bez piętrzenia wody
44.5
ujściePowrót młynówki do starorzecza
Witowice
44.4
wypływZaraz za połączeniem następuje kolejny rozdział wód, tym razem z piętrzeniem. W lewo, po stojącej wodzie dopływa się do ładnego, wysokiego budynku starego młyna (dzisiaj MEW), natomiast w prawo należy pokonać widoczny próg
44.3
jazJaz, zastawka o wysokości około 1,5m + 5m pochylni. Przenoska lewym brzegiem. Poniżej znacznie węziej i płycej na żwirowych przemiałach. Koryto meandruje, a pokonanie niektórych przewróconych drzew wymaga współpracy
43.9
jazMłyn, elektrownia wodna
43.7
mostSklepiony most na drodze do Oleśnicy Małej
43.6
mostMost autostrady A4
43.5
mostMostek betonowy bez barierek
43.4
jazNiski prożek betonowy, tworzący bystrze
43.3
ujściePowrót kanału młyńskiego z lewej strony. Poniżej, w dalszym ciągu ładnie i zwałkowo. Po prawej, na wysokim, suchym brzegu rośnie las sosnowy, a w korycie leżą potężne dęby
Siecieborowice
40.9
jazPróg betonowy o wysokości około 1m. Przy wyższej wodzie tworzy się tu odwój. Osobom mniej doświadczonym zalecam obnieść to miejsce, prawym brzegiem na odległość około 40m. Koniec obszaru zalesionego i zwałek. Poniżej teren otwarty z krzakami, łozami, trzcinami i pojedynczymi drzewami wzdłuż brzegu
Drzemlikowice
40.2
jazPróg betonowy o wysokości około 0,8m
39.9
mostMost betonowy na lokalnej drodze
39.7
ujścieUjście rzeki Gnojna z prawej strony
Jakubowice
39.2
jazNiski prożek tworzący bystrze. Dalej odnosi się wrażenie, że rzeka nieco przyspiesza
38.4
jazNiski prożek tworzący bystrze
38.3
mostMostek betonowy na polnej drodze
Niwnik
37.9
jazNiski prożek - bystrze
37.4
mostMostek betonowy, za nim prożek kamienny tworzący bystrze
36.9
jazNiski prożek - bystrze
Jaczkowice
35.3
jazDrewniana kładka, pod nią próg o wysokości około 0,8m, a za nim kamienne bystrze
35.25
ujścieUjście Pępickiego (Psarskiego) Potoku z prawej strony
Połączenie ze szlakiem: Pępicki Potok
35.2
jazPróg betonowy. Przy wyższej wodzie tworzy się tu krótki odwój. Za progiem kamienne bystrze
rzeka - Jaczkowice - Oława - U2, ZWB, *, KL1,
Przed Oławą odcinek rzeki nieuregulowanej, ponoć ciekawej wędkarsko. Pod mostami kamienie a przy amfiteatrze w Oławie jaz do spłynięcia lub obniesienia.
34.5
mostMost na drodze nr 346 do Godzikowic. Wygodne miejsce wodowania i lądowania z dostępem do wody. Poniżej mostu, po prawej stronie stoi tablica informacyjna z kilometrażem rzeki. Po lewej stronie, około 70m od mostu znajduje się parking na kilka samochodów, przy bramie Młyna Jaczkowice
34.4
jazProżek - bystrze
Oława
32.2
mostMost drogowy. Pod mostem kamienie
31.8
mostMost kolejowy. Pod mostem kamienie
31.7
jazJaz o wysokości około 0,8m. Spływanie po rozpoznaniu przeszkody. Przenoska 20 m prawą stroną po trawie
rzeka - Oława - Siechnice - U2, ZWA, *, KL1,
Odcinek dość monotonny, bezleśny. Wokół podmokłe łąki ale za to pełne ptactwa i dzikiej zwierzyny. Ze względu na trudny dostęp do wody, odcinek całkowicie bezludny. Na rzece możliwe zatory z pozostałości po bagrowaniu i pracach hydrotechnicznych bobrów. Sporo śladów bobrzej działalności.
31.6
mostMost w ciągu ul. Gazowej. Wygodne miejsce wodowania
31.2
jazKładka przy szkole, a za nią próg, którego nie zaleca się spływać osobom mniej doświadczonym
30.6
mostMost ul. Strzelna
30.3
mostMost na drodze nr 94
29
mostMost na drodze do miejscowości Siedlce. Poniżej odcinek dość monotonny, bezleśny. Wokół podmokłe łąki ale za to pełne ptactwa i dzikiej zwierzyny. Na rzece możliwe zatory z pozostałości po bagrowaniu i pracach hydrotechnicznych bobrów
28.9
jazProżek - bystrze
Stanowice
26.8
mostMost na lokalnej drodze. Wygodne miejsce wodowania
26.7
jazProżek - bystrze
Marcinkowice
21.9
mostMost na drodze do Zakrzowa. Wygodne miejsce wodowania
21
uwagaWyspa
Durok
19
uwagaWyspa
Groblice
17.7
mostMost na drodze do Kotowic. Wygodne miejsce wodowania
Siechnice
13.5
mostMost kolejowy. Na lewym brzegu, za wałem kąpielisko Błękitna Laguna
13.4
jazPróg o wysokości około 1 m oznakowany, jako niespływalny
rzeka - Tereny wodonośne - U1, ZWA, *, KL1,
Odcinek prowadzący przez tereny wodonośne dla miasta Wrocławia. Odcinek całkowicie zamknięty dla jakiejkolwiek działalności postronnej. Aby spłynąć tym odcinkiem należy uzyskać zgodę Zarządu MPWiK we Wrocławiu oraz służby ochrony terenów wodonośnych.
13
mostMost przy ul. Polnej. Za mostem, po lewej stronie wygodne miejsce zakończenia spływu. Poniżej Oława wpływa na tereny wodonośne Wrocławia, pływanie po których możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia
12.6
mostWysoki most Wschodniej Obwodnicy Wrocławia
Mokry Dwór
8.8
jazJaz Mokry Dwór
8
mostMost drogowy
Wrocław
4.8
mostMost z zastawką tzw. Barani Skok. Przenoska prawą stroną przez drogę - 30 m. Koniec terenów wodonośnych
rzeka - Park Wschodni - Odra - U1, ZWA, *, KL1,
Odcinek rzeki prowadzący przez Park Wschodni a następnie przez jedną z najgorszych dzilelnic Wrocławia - tzw. trójkąt bermudzki. Na obszarze Parku spotkamy z pewnością wielu pomstujących na nas wędkarzy, natomiast pomiędzy mostami Na Niskich Łąkach oraz Na Grobli zobaczymy sporą ilość śmieci zsuwających się do rzeki od strony miasta oraz licznie przesiadujących nad rzeką miejscowych pijaczków. Na szczęście nie ma to większego wpływu na czystość wody w rzece, co najwyżej na walory estetyczne.
4.5
jazJaz o wysokości około 1,5m, za którym prawa odnoga rzeki nazywana jest Oławą Dolną. Przenoska prawą stroną. Istnieje możliwość wykonania bardziej wygodnej przenoski przez las, należy 50m przed jazem popłynąć do końca prawej odnogi i przenieść kajaki na rzekę, około 30 m. Rzeka wpływa w obszar rekreacyjny Parku Wschodniego
4.4
jazWąski jaz w lewo na Górną Oławę, niewygodny i obmurowany
4.2
ujścieZ lewej strony ujście rzeki Zielona do Górnej Oławy
Połączenie ze szlakiem: Zielona
4
wypływRozdział wód. W lewo, prawie stojąca woda na dalszy ciąg Górnej Oławy, natomiast w prawo, bystrzem pod mostek, łącznik do Dolnej Oławy
3.9
ujściePołączenie Dolnej Oławy oraz łącznika od Górnej Oławy, niosącego również wody rzeki Zielona
3.6
ujścieZ lewej strony, całkowicie zarośnięte trzcinami ujście Górnej Oławy
3.3
uwagaPałac Hollenderów na prawym brzegu
2.7
mostKładka Siedlecka do zalesionych terenów rekreacyjnych. Poniżej, odcinek rzeki prowadzący przez tereny spacerowe i rekreacyjne. Na obydwu brzegach spotkamy z pewnością wielu wędkarzy
1.5
mostMost Rakowiecki w ciągu ul. Na Niskich Łąkach
1.1
mostŻabia Kładka
1
jazJaz Małgorzata. W zależności od ilości wody, istnieje możliwość względnie bezpiecznego przepłynięcia przez zastawkę. Przenoska lewym brzegiem wokół budynku, przez drewniany pomost. Wyjście z wody niezbyt wygodne na stromy betonowy brzeg
0.7
mostKładka Na Groblę w ciągu ul. Szybkiej
0.3
mostMost Oławski w ciągu ul. Na Grobli
0
ujścieUjście Oławy do Odry tuż przed Mostem Grunwaldzkim
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl