Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Krąpiel

Krąpiel (Krępiel) to piękna mała rzeczka w woj. zachodniopomorskim, prawy dopływ Iny. Na odcinku ponad 40 km jest bardzo zróżnicowana pod względem krajobrazowym, trudności oraz uciążliwości spływu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie pod warunkiem, że trafi na odpowiednią ilość wody oraz wybierze odpowiedni do swoich oczekiwań i umiejętności, odcinek rzeki. Miejscami rozlewa się leniwie, wręcz stoi, jest szeroka i głęboka oraz porośnięta trzcinami. W miejscach tych wody Krąpieli wykorzystuje się gospodarczo do zasilania stawów hodowlanych oraz nawadniania terenów uprawnych. Fragmenty spokojnej wody przeplatane są z odcinkami przełomowymi, w których rzeka rozcina osady polodowcowe, wypłukując z nich materiał skalny. W miejscach tych, ze względu na większą różnicę wysokości, przyspiesza, podmywa brzegi, wypłyca i tworzy bystrza na gruboziarnistych żwirach i dużych głazach narzutowych. Na odcinkach przełomowych rzeka płynie w wąskiej, głęboko wciętej dolinie o stromych i wysokich zboczach. Ma spory spadek i płynie w terenie zadrzewionym, dzięki czemu posiada górski charakter, a ze względu na powalone drzewa, dla kajaków miejscami jest trudna i uciążliwa. Nadaje się do spływu przy wyższych stanach, wiosną oraz po długotrwałych opadach. Należy uważać na powalone drzewa oraz na głazy narzutowe, które wypadły z podmywanych zboczy, a obecnie leżą w nurcie rzeki, tuż pod powierzchnią wody. Większość odcinków Krąpieli jest jednak spokojna, ale zarośnięta trzcinami i łozami. Chcąc więc spłynąć w ciągu całość szlaku, należy liczyć się z dużą zmiennością zarówno krajobrazu, jak i trudności technicznych. Poszczególne odcinki, wczesną wiosną 2020 zajęły odpowiednio: Chlebowo - Dalewo około 6h, z czego prawie 3h trudny pierwszy odcinek do Chlebówka; odcinek z Dalewa do Pęzina zajął 1h 45 min, natomiast z Pęzina do centrum Stargardu [końcówka na Inie] około 5h, przy czym trudniejszy odcinek z Pęzina do Bębnikąta pochłonął połowę tego czasu.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-22 15:52:28 GPX, XML
rzeka - Biwak-ujście urzeki - U3, ZWB, **, KL3,
Odcinek spokojniejszy, rzeka płynie wolniej, wśród pól, łąk i sadów, brzegi są dość wysokie, odcinkami mocno zarośnięte wierzbą.
Chlebowo Rosowo
43.5
mostMost drogowy łączący obie miejscowości. Wygodne miejsce wodowania powyżej mostu, zaraz za nim kamienny prożek, bystrze. W pobliżu mostu sporo miejsca na samochody
Chlebowo
43.2
uwagaKamienne przyczółki po dawnej budowli piętrzącej wodę dla młyna Sassenburg. Poniżej bardzo ładny odcinek zwałkowy, w głębokiej zalesionej dolinie, trudny i uciążliwy. Niektóre zwałki są wysokie i dodatkowo na bystrej wodzie. Jest to najbardziej wymagający odcinek Krąpieli, mimo widocznych starych śladów po przecinaniu przeszkód. Wiele zwałek wymaga współpracy zespołowej, a i tak są one trudne do pokonania. Dzika rzeka płynie w kilkumetrowej szerokości nieregularnym korycie, odbijając się od wysokich i stromych skarp szerokiej doliny
Chlebówko
38.2
jazZapora małej hydroelektrowni poprzedzona niewielkim rozlewiskiem. Konieczna przenoska lewą stroną przez kamienną drogę, około 20m. Wygodne miejsce lądowania i wodowania z dojazdem nad samą rzekę. Koniec trudnego odcinka zwałkowego, dalej zdecydowanie mniej bystro i bez większych przeszkód. Rzeka początkowo płynie w szpalerze drzew a następnie wypływa na otwartą przestrzeń
37.7
mostNiski, pochylony, betonowy mostek na pole uprawne. Przy wyższych stanach wody zbyt mały prześwit pod spodem, konieczna jest więc kilkumetrowa przenoska prawym brzegiem. Dalej teren się otwiera i porasta trzcinami. Tworzą się bagniska i rozlewiska za sprawą bobrzych tam. Rzeka meandruje pośród zatrzcinionych łąk
Rokicie
37
jazSzeroka bobrza tama na otwartej przestrzeni
36.5
ujścieSłabo widoczne ujście rzeczki Sokola (Kłodna), z prawej strony
36.2
jazPróg, zastawka z funkcjonującą przepławką dla ryb. Próg jest możliwy do spłynięcia, ale po 1,5 pionu ląduje się na betonowej pochylni, za którą tworzy się niewielki odwój. Na górze zastawki znajduje się niska stalowa szyna, dłuższe kajaki mogą więc po skoku zaczepiać o nią rufą. Ewentualna przenoska prawą stroną po trawie, około 20m, z niezbyt wygodnym wyjściem na stromy brzeg. Dalej spokojny nurt, teren otwarty, trzcinowiska, bez większych przeszkód
Rokicie
35.7
ujściePołączenie z powracającą młynówką, dopływającą z prawej strony
Krzywnica
33.9
mostMost drogi nr 142, zwanej Chociwelką. Wygodny dostęp do wody powyżej mostu, z łagodnego brzegu. Dużo miejsca na samochody w pobliżu nieczynnej, drugiej nitki szosy i przęsła mostu
Krzywnica
33.6
jazNieczynna zastawka po prawej stronie, z możliwością płynięcia w 3 kierunkach. W lewo i w prawo prowadzą odnogi zasilające stawy hodowlane, natomiast zasadniczy nurt prowadzi prosto, krótkim fragmentem bystrej, wąskiej i krętej rzeki o charakterze górskim. Jest to prawdopodobnie samoistna wyrwa w zaporze ziemnej, bowiem zastawka tuż obok jest całkowicie sucha i nie spełnia swojej funkcji. Wyrwę tę wtórnie ucywilizowano i zabezpieczono przed postępującą erozją, poprzez wzmocnienie brzegów kamieniami i drewnianymi palikami
33.4
mostMost na lokalnej drodze. Przepust z dwóch rur. Poniżej we wsi kilka kładek i stalowa rura przechodząca przez rzekę
Krzywnica
32.8
mostW centrum wsi, w pobliżu charakterystycznego transformatora, na wysokości tafli wody leżą dwa bardzo grube drzewa. Przez miejscowych zostały one wykorzystane na kładkę przez rzekę. Konieczna krótka przenoska prawym brzegiem przez ogrodzenie i prawdopodobnie, prywatną posesję
Krzywnica
32.55
mostMost na lokalnej drodze
32.5
mostStalowy most nieczynnej linii kolejowej
32.4
jazŻelbetonowy prożek o wysokości 0,5m. Dalej odcinek zatrzciniony ale ze swobodnym przepływem, rzeka szerokim łukiem omija stawy hodowlane
Dzwonowo
30.5
mostWysoki most na lokalnej drodze, pośród kompleksu stawów hodowlanych
30.35
ujścieUjście rzeki Krępa z lewej strony, całkowicie przesłonięte przewróconym drzewem
30.3
mostMost na lokalne drodze. Poniżej rzeka staje się szeroka, nurt jest leniwy, a brzegi porastają trzcinowiska i pojedyncze drzewa
Gogolewo
26.7
ujścieZatrzcinione ujście rzeczki Giełdnica, z prawej strony. Niżej brzegi mocno okupowane przez wędkarzy
Dalewo Gogolewo
25.4
mostMost drogi nr 20. Wygodne miejsce rozpoczynania i kończenia etapów, w pobliżu duży plac na samochody. Na filarze mostu znajduje się wodowskaz, którego wskazania poziomu 176 gwarantują bardzo dobre warunki na reprezentowanym odcinku. Niżej teren odkryty, nurt powolny, brzegi porośnięte trzcinami i pojedynczymi drzewami
Gogolewo Kolonia
24.4
uwagaResztki betonowej konstrukcji mostu, kładki lub zastawki
Gogolewo Kolonia
24.3
mostMost kolejowy
24.1
mostMost na lokalnej drodze. Dalej teren otwarty, pojedyncze drzewa, szeroko. Początkowo słaby nurt, przed Pęzinem nieco bardziej przyspiesza. W korycie rzeki pojedyncze zwałki, trzciny i trawa
Pęzino
17.9
mostMost drogowy z małym, kamiennym bystrzem. Wygodny dostęp do wody ale droga jest tu wąska, po obydwu stronach biegną chodniki, przez co jest mało przestrzeni na samochody
17.8
ujścieUjście Pęzinki z lewej strony, w pobliżu dobrze widocznego z rzeki, zamku. Przy odrobinie szczęścia można wejść na jego dziedziniec i zwiedzić obiekt, przekonując do tego, niezwłocznie pojawiającego się ochroniarza [zamek jest własnością prywatną]
17.7
mostMost drogowy. Tuż za mostem znajduje się próg - bystrze z wielkich głazów, które przy niskiej wodzie może być trudne i niebezpieczne. Poniżej mostu i bystrza wygodne miejsce rozpoczynania i kończenia etapu. W pobliżu mostu znajduje się spory plac na samochody, ale wyjście z wody i dojście do niego z rzeki odbywa się pod stosunkowo stromą skarpę. W Pęzinie znajduje się mała przychodnia lekarska, a przy głównym skrzyżowaniu obok kościoła jest sklep. Poniżej mostu krótki odcinek wolno płynącej rzeki, bez przeszkód w korycie
Pęzino
17
mostWysoki kratownicowy most kolejowy. Niżej rzeka wpływa w głęboką zadrzewioną dolinę i przyspiesza. Rozpoczyna się etap zwałkowy, ale nie jest on tak trudny i uciążliwy, jak odcinek z Chlebowa do Chlebówka. Wszystkie zwałki daje się pokonać bez większych problemów, niektóre jednak wyłącznie zespołowo. W korycie miejscami pojawiają się też duże głazy narzutowe
Pęzino
14.8
biwakPo lewej prowizoryczne ławki, stolik, miejsce na ognisko i kawałek trawy pod możliwy biwak. Teren na chwilę otwiera się w kierunku SW z widokiem na farmę wiatraków. W dalszym ciągu zwałkowo, bystro i kamieniście
Bębnikąt
8.9
mostMost drogowy z progiem - bystrzem po dawnym młynie. Wygodny dojazd asfaltową drogą i wygodny dostęp do wody. W pobliżu mostu plac na kilka samochodów, często okupowany przez wędkarzy. Poniżej jeszcze pojedyncze zwałki ale niezbyt trudne. Odcinek o wiele mniej uciążliwy i znacznie łatwiejszy niż wcześniejsze, jednak wciąż w lesie, w głębokim wąwozie, więc bystry i z kamieniami w nurcie
Strachocin
4.7
biwakNa łuku rzeki, po prawej stronie wiaty, ławki i tablice informacyjne o ichtiofaunie Krąpieli
3.1
uwagaW prawo odbija Młynówka do Stargardu, zamknięta zastawką
Strachocin Święte
3
jazJaz małej hydroelektrowni Strachocin. Przenoska prawym brzegiem przez betonowy murek, barierki, wzdłuż drogi, mostem przez Kanał Strumyk, lub lewym brzegiem, z przejściem na prawy przez kładkę nad jazem. Koniec atrakcyjnego odcinka leśno zwałkowego. Wygodne miejsce kończenia etapu, w pobliżu sporo miejsca na samochody
2.9
mostObszerny przepust pod mostem drogi nr 10. Poniżej odcinek bez przeszkód ale z wyraźnym nurtem. Rzeka kręci pośród łąk, pojedynczych drzew i zwisających łoz
2.5
ujściePołączenie z Młynówką
Stargard
0.6
mostMost na lokalnej drodze, za nim wodowskaz zniszczony i słabo czytelny. Wodowskaz stoi przy prawym brzegu ale odczytywany jest z lewego. Wskazania poziomu 258 gwarantują bardzo dobre warunki na reprezentowanym odcinku
0
ujścieUjście Krąpieli do Iny. Spływ wygodnie jest zakończyć na przystani w Stargardzie, przy ul. Żeglarskiej - 15 min w dół Iną. Za mostem drogowym po prawej stronie znajduje się pływający pomost oraz ławki, tablica informacyjna i parking na kilka samochodów. W pobliżu dużo sklepów i centrum zabytkowego miasta
Połączenie ze szlakiem: Ina
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl