Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Bóbr

Lewobrzeżny dopływ Odry, do której uchodzi w okolicach Krosna Odrzańskiego. Rzeka o wyraźnych i częstych wahaniach poziomu wody, z jednej strony ze względu na to, że wraz ze swoimi dopływami w górnym biegu odwadnia wschodnią i północną część wybitnego masywu górskiego Karkonoszy, a z drugiej strony ze względu na dużą ilość elektrowni wodnych, pracujących w różnych trybach zapotrzebowania w energię. Warto mieć to na uwadze, zwłaszcza gdy podczas spływu poziom wody w krótkim czasie może wzrosnąć lub obniżyć się np. o pół metra. Bóbr łączy cechy rzeki górskiej i nizinnej, dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie. Na niektórych odcinkach jest dość uciążliwy ze względu na częstotliwość przenosek, za to doznania estetyczne z pewnością te niedogodności zrekompensują. Wyłączając okresy po długotrwałych i intensywnych opadach, prowadzi czyste wody, latem zachęcające do kąpieli. Spływ odcinkiem Bukówka - Kamienna Góra możliwy jest w chwili upustu wody z zapory, co związane jest bezpośrednio z ilością opadów, lub wiosennych roztopów. W czasie płynięcia tego odcinka wodowskaz Bukówka wskazywał poziom 111, taka ilość wody jest doskonała i zapewnia na szlaku nieco emocji. Komfortowy spływ początkowym odcinkiem poniżej zapory w Pilchowicach, uzależniony jest mocno od ilości wody podawanej przez zaporę. Przy wskazaniach wodowskazu Pilchowice 21 [4,4m3] wygodnie płynie się dopiero od Nielestna. Wcześniej są 2 przenoski z brakami wody poniżej progów. Wskazania pozostałych wodowskazów: Dąbrowa Bolesławiecka 79 i Szprotawa 105 gwarantują wystarczającą ilość wody na reprezentowanych odcinkach i kontakt kajaka z dnem rzeki zdarza się jedynie na żwirowych przemiałach. Przy ww. wskazaniach odcinek z Bukówki do Marciszowa zajął 5h, z Pilchowic do Lwówka 6h, z Lwówka do Bolesławca 6h, z Bolesławca do Starej Olesznej 3,5h, natomiast ze Starej Olesznej do Szprotawy 5h. Niniejszy opis różni się nieco od opisów dostępnych w internecie oraz od przewodników papierowych ze względu m.in. na zmiany jakie zaszły na rzece, np. powstanie nowych elektrowni, zmiana głównego koryta rzeki, zmiana usytuowania wodowskazów itp. Z tego też powodu waha się kilometraż, nie wykraczając jednak poza wartość +- 2 km

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-12 22:56:24 GPX, XML
rzeka - Bukówka - U1, ZWC, **, KL1,
Odcinek rzeki uregulowanej, pośród zabudowań Bukówki. Spływ można rozpocząć tuż poniżej zapory, jednak ze względu na obecność kilkaset metrów niżej niewygodnego progu, zalecam rozpoczęcie spływu od tego właśnie progu
Bukówka
270.2
jazZapora wodna zbiornika retencyjnego Bukówka
269.9
mostMostek na lokalne drodze. Wygodne miejsce rozpoczynania spływu. W pobliżu sporo miejsca na pozostawienie samochodu. Poniżej mostu wodowskaz Bukówka
269.5
jazPionowy próg o wysokości ponad 3 m ze sporym odwojem. Zachęcam do obniesienia tego miejsca chociaż nie jest to rzecz wygodna, bowiem nurt przed progiem jest wartki a brzegi wybetonowane i śliskie. Przenoska lewym brzegiem 50 m
269.4
mostMost drogowy. Wygodne miejsce wodowania
269.1
mostMost drogowy. Za nim, po lewej, widoczny z wody krzyż pokutny
rzeka - Bukówka - Lubawka - U1, ZWC, **, KL1,
Odcinek dzikiej rzeki. Liczne wymycia brzegów, kręto, niskie krzaki i drobne drzewa w korycie, stosunkowo wąsko
267.7
mostMost drogowy
Lubawka
266.2
mostMost drogowy
265.6
jaz3 przęsłowy pochyły jaz ze znacznym odwojem. Przenoska lewym brzegiem, ścinając wyraźny łuk rzeki
rzeka - Lubawka - Błażkowa - U1, ZWC, **, KL1,
Poniżej jazu rzeka nieco się rozszerza, jest jednak w dalszym ciągu wartka. Niskie krzaki i drzewa w korycie
264.5
mostMost drogowy
Błażkowa
262.5
mostMost drogowy
rzeka - Błażkowa - Janiszów - U1, ZWC, **, KL1,
Odcinek wartki i bogaty w niskie krzaczki. Dodatkową atrakcją są tu liczne, słabo widoczne przewody elektrycznych pastuchów, przechodzące przez rzekę tuż nad lustrem wody
261.1
mostMost drogowy
261
ujścieDopływ z lewej strony potoku Świdnik
260.7
mostMost
Janiszów
259.3
mostMostek
258.6
mostMost drogowy
257.4
jazDwu członowy jaz z ruchomą zastawką. Istnieje możliwość przepłynięcia prawą częścią jazu po śliskiej pochylni, na końcu której znajduje się 1,5 m uskok. Krótka przenoska prawym brzegiem
rzeka - Kamienna Góra - U1, ZWB, *, KL1,
Odcinek rzeki przez miasto. Brzegi obmurowane, liczne mosty i kładki.
257.2
mostMost kolejowy
Kamienna Góra
256.5
ujścieDopływ z lewej strony potoku Bystra
256.4
mostWiadukt drogowy
256.2
jazJaz dwu członowy, możliwy do przeskoczenia po śliskiej pochylni. Ewentualna przenoska po pochylni jazu
254.9
mostMost kolejowy
254.5
mostMost
254.2
mostMost
254.1
mostMost
253.7
mostKładka
253.6
mostMost
253.5
mostKładka
253.4
mostMost
253.2
ujścieDopływ z prawej strony rzeki Zadrna
rzeka - Ptaszków - Dębrznik - U1, ZWB, **, KL1,
Rzeka nieco się zwęża z powodu licznie porastających brzegi, drzew i krzaków. Zdecydowanie wzrasta ilość śmieci w rzece poniżej Kamiennej Góry
253.1
mostMost drogowy
Ptaszków
252.6
mostMost drogowy
251.2
jazProżek do spłynięcia
Dębrznik
249.9
jazZniszczony fragment jazu
249.5
mostMost drogowy
249
mostMost kolejowy
rzeka - Dębrznik - Marciszów - U1, ZWB, **, KL2,
Poniżej zastawki w Dębrzniku rzeka staje się szeroka
248.7
jazZastawka 3 przęsłowa na terenach wodonośnych. Przenoska prawym lub lewym brzegiem 30 m
Sędzisław
248.3
ujścieDopływ z prawej strony rzeki Lesk
248.1
mostMost drogowy
247.8
mostMost kolejowy
Marciszów Górny
247.3
mostMost drogowy
244.9
mostStalowa kładka
244.3
mostMost drogowy. Wygodne miejsce wodowania, w pobliżu sporo miejsca na zaparkowanie samochodu. Sklep 100 m powyżej mostu na prawym brzegu
Pilchowice
196.3
jazPotężna zapora wybudowana przede wszystkim w celu ochrony przeciwpowodziowej miejscowości leżących poniżej, w dolinie Bobru. Ze względu na swoje położenie, miejsce to jest masowo odwiedzane przez turystów. Na wysokości korony zapory, po prawej stronie znajduje się restauracja. Poniżej zapory elektrownia wodna Pilchowice I. Z uwagi na rozmiary budowli wymuszające bardzo długą i niewygodną przenoskę, dobrze jest zaplanować etapy do, i od tego miejsca
196
mostMost drewniany poniżej zapory. Pod mostem wodowskaz, wskazania którego można zdalnie obserwować w internecie. Po prawej stronie mostu, przy tablicach informacyjnych sporo miejsca na samochody. Zejście do wody niezbyt wygodne, po trawie porastającej brzegi, wzmocnione dużymi kamieniami. Po lewej stronie mostu, przy zabudowaniach wodowanie wydaje się być bardziej wygodne. Zaraz za mostem kamienne bystrze, dalej głęboka i ciemna malownicza dolina. Należy rozważyć ewentualne rozpoczynanie etapu od tego miejsca przy niskiej wodzie. Wprawdzie początkowy etap do Pilchowic jest malowniczy, ale dalej są dwie uciążliwe przenoski, z długim brodzeniem w płytkiej wodzie i po śliskich kamieniach. Niewiele osób pływa tym odcinkiem, a zdecydowana większość komercyjnych spływów rozpoczyna się dopiero w Nielestnie
195.2
ujścieZ lewej strony ujście dzikiego Potoku Maciejowickiego, w dolinie którego znajdują się małe wodospady i groty skalne
194.8
jazKoryto zwęża się i prosto, przez widoczną zastawkę woda płynie na próg przy zakładzie regeneracji filtrów. Przy niskich stanach większość wody płynie prosto, natomiast nieznaczna jej część przelewa się przez szeroki próg w lewo, za którym rozdziela się na kilka płytkich koryt. Przenoska przez stary kamienno drewniany próg i zarośla do miejsca, gdzie łączą się poszczególne koryta i daje się płynąć, około 200m. Jaz jest dość długi i trudno na nim wytypować dobre miejsce na przerzucenie sprzętu. Najlepiej zrobić to najbliżej zastawki i udać się korytem częściowo wypełnionym wodą, tu przenoska jest najkrótsza
194.5
uwagaZastawka fabryki filtrów. Brzeg obmurowany, wysoki i stromy
194
mostKratownicowy most drogowy. Przed nim, po prawej stronie można wodować się wygodnie w pobliżu leżącej, kamiennej płyty. Poniżej rozpoczyna się rozlewisko przed kolejną zaporą
193.3
jazJaz oraz zastawka na potrzeby elektrowni wodnej Pilchowice II. Przenoska w lewo przez betonowy mur na wysokości tafli wody, tuż przy 5 przęsłowej zastawce, na odległość 10m. Wodowanie z wielkich głazów poniżej betonowej pochylni na granicy z zastawką. Dalej, przy niskiej wodzie 2 km uciążliwego odcinka z małą ilością wody. Brodzenie zdecydowanie dominuje nad elementami pływania, ale jest ładnie ze względu na to, że rzeka podmywa lewą, skalną burtę doliny. W końcówce odcinka bobrowa tama oraz liczne wielkie głazy osunięte ze zbocza
190.9
jazZapora elektrowni wodnej Pilchowice II
190.8
mostKratownicowy most kolejowy tuż za elektrownią Pilchowice II i połączeniem rzeki z młynówką. Za mostem po lewej stronie możliwość wodowania z wygodnym dostępem do wody, z gruntowej drogi
Nielestno
190
mostKratownicowy most drogowy
189.8
ujścieZ prawej strony ujście rzeki Lipka, zwanej też Chrośnickim Potokiem. Zaraz za ujściem duży parking wykorzystywany również przez spływy komercyjne. Poniżej spory ruch na wodzie, zwłaszcza w letnie ciepłe dni, przy ładnej pogodzie. Liczne żwirowe przemiały
Wleń
186.8
ujścieZ prawej strony uchodzi potok Modrzewka
186.5
mostMost drogowy, zaraz za nim z prawej strony wpada potok Wierzbnik
185.7
mostMost drogowy. Przed mostem po prawej stronie pole biwakowe z bufetem. Poniżej odcinek malowniczy w zalesionej dolinie, z licznymi żwirowymi przemiałami i bystrzami
184.9
ujścieZ lewej strony wpada rzeczka Jamna
Marczów
182.7
ujścieZ prawej strony ujście Złotego Strumienia
180.6
jazMost drogowy. W tym miejscu, po prawej stronie kończy spływ większość imprez komercyjnych. Zaraz za mostem kamienna pochylnia jazu, piętrząca wodę na potrzeby elektrowni, do której krótki kanał odchodzi w lewo. W zależności od poziomu wody przenoska przez suchą pochylnię jazu, albo z prawej strony, przez drogę, około 100m. Dalej przyjemny odcinek zadrzewiony, z podmytymi skarpami i żwirowymi bystrzami
180.5
jazElektrownia Marczów
Dębowy Gaj
177
jazW lewo odchodzi tzw. stare koryto Bobru, w prawo jaz w postaci pochylni i 2 m pionowego progu, z przepławką dla ryb z lewej strony. Pod progiem jest dosyć płytko. Wygodna przenoska prawym brzegiem po pomostach i slipach na odległość 50m. Dobry dojazd do samej wody gruntową drogą od strony miejscowości Sobota. Poniżej kamienne bystrza
176.7
jazElektrownia Dębowy Gaj
Sobota
176.1
mostMost drogowy. Płynąć lewym przęsłem ponieważ pod prawym ponoć sterczą stalowe pręty
175.9
ujścieZ lewej strony powraca młynówka, czyli faktycznie stare koryto Bobru
175.6
ujścieZ prawej strony wpada potok Sobótka. Dalej odcinek początkowo zadrzewiony, a następnie całkowicie zalesiony, aż do Lwówka Śląskiego. Nurt wyraźny, malowniczo
Lwówek Śląski
169.6
jazProsto, przez podniesioną zastawkę większość wody płynie kanałem do elektrowni Lwówek Śląski. Nie należy tam wpływać ponieważ przy elektrowni brzegi są wysokie i nie ma możliwości wykonania wygodnej przenoski. Przed zastawką w prawo próg betonowy, przez który można wykonać przenoskę. Wygodne miejsce zakończenia etapu z dojazdem do samej wody od ul. Rybnej, z polanką umożliwiającą dziki biwak znajduje się 100m przed jazem, po lewej stronie. Tuż za linią drzew zbudowano prowizoryczny slip pomocny w lądowaniu
169.3
ujścieW prawo obniżenie do kanału ulgi, dla nadmiaru wód opływających z prawej stronę tzw. Wyspę Ulgi
169.2
jazElektrownia Lwówek Śląski
169.1
mostMost drogowy przy ul. Betleja. Zaraz za mostem kamienny, zwężający się próg, najczęściej zbyt płytki na swobodne przepłynięcie
169.05
ujścieZ lewej strony ujście potoku Srebrna
169
mostTymczasowo nieczynny most drogowy przy ul. Betleja. Wygodne wodowanie w związku z tym, że most jest nieczynny i nie ma na nim ruchu. W przypadku niskiej wody zmiennie podawanej przez elektrownię, poniżej mostu mogą wystawać kamienie, aż do miejsca połączenia z głównym korytem
168.8
wypływPołączenie głównego koryta z młynówką
168.3
mostKładka przy ul. Działkowej, przed i pod nią pale po starej konstrukcji mostu
168.1
mostKratownicowy most kolejowy
168
ujścieZ lewej strony dopływa rzeczka Płóczka
167.7
ujścieZ prawej strony uchodzi rzeka Widnica
Brzezie
167.1
jazW lewo próg, pochylnia porośnięta glonami. W zależności od ilości wody możliwość nieco tępego ślizgu po mokrej pochylni. W prawo odchodzi kanał do młyna i elektrowni
166.9
mostTzw. most brunowski na drodze nr 297. Tuż za mostem do niedawna funkcjonował dosyć wymagający próg, bystrze z wielkich głazów. Obecnie, wybudowany poniżej jaz elektrowni piętrzy wodę na tyle, że próg w całości jest zalany i znajduje się poniżej jej lustra. Pozostały kamienie płytko pod powierzchnią, należy więc przepływać ostrożnie. Poniżej rozlewisko przed jazem elektrowni z jedyną na całym odcinku, konieczną do pokonania zwałką, z powalonego wielkiego dębu
166.8
jazElektrownia Brzezie
Rakowice Wielkie
166.1
jazZapora elektrowni wodnej z 2005 roku. Przenoska lewym brzegiem po trawie na odległość około 80m. Wyjście na umocnione kamieniami i siatką nabrzeże w pobliżu charakterystycznej, owocującej jabłonki. Zejście w dół ułatwiają betonowe schody, wzdłuż których można opuszczać kajaki, chociaż nie jest to wygodne ze względu na stalową barierkę. Wodowanie tuż za konstrukcją zapory. W pobliżu elektrowni, na dolnej wodzie stoi wodowskaz. Wskazania poziomu 19398 gwarantują dobre warunki wodne poniżej. Ze względu na to, że elektrownia wybudowana została nie tak dawno, nie ma jej w dostępnych w internecie opisach oraz papierowych przewodnikach [podobnie jak jeszcze kilku innych elektrowni na Bobrze]. Skutkiem tego, dalszy fragment rzeki na odcinku około 5 km wygląda całkowicie inaczej, ponieważ opisane jest tam koryto rzeki. Obecnie płynie się przez rozlewiska jezior Rakowickich I i II
165.1
uwagaWąski przesmyk pomiędzy wyspą z prawej, a piaszczystym półwyspem z lewej strony, na sztucznym, powyrobiskowym zbiorniku, zwanym jeziorem Rakowickim I. Na półwyspie można znaleźć wiele dogodnych miejsc na dzikie biwakowanie, jednak od strony lądu wjazd na półwysep jest zamknięty i oznakowany, jako teren prywatny. W odróżnieniu od zaludnionego w sezonie letnim, następnego jeziora Rakowickiego II, jezioro Rakowickie I jest puste, zarówno na brzegach, jak i na wodzie
164.2
uwagaKonstrukcja stalowa podtrzymująca taśmociąg przechodzący przez rzekę. Krótki odcinek wąskiej, stojącej wody oddzielającej jeziora Rakowickie I i II. Na brzegach zaczynają pojawiać się pomstujący wędkarze
Rakowice Małe
162.7
uwagaPrzesmyk pomiędzy tzw. Cyplem Rakowickim z prawej, a piaszczystym półwyspem z lewej strony, w połowie długości jeziora Rakowickiego II. Jezioro to w sezonie letnim jest masowo okupowane przez wypoczywających turystów. Po wodzie pływa sporo jednostek, również silnikowych, a ciekawsze miejsca na brzegach zajęte są przez wędkarzy, trudno więc tu o dobre miejsce na biwak. Woda w jeziorze Rakowickim II jest znacznie bardziej przejrzysta niż w Rakowickim I, być może z powodu prowadzonego wciąż wydobycia piasku w kopalni, po prawej stronie pierwszego jeziora
161.9
wypływWypływ z jeziora Rakowickiego II, po prawej stronie ujście starego koryta Bobru, zasilonego wodami rzeczki Osownia
161.7
ujścieZ lewej strony ujście potoku Stoczek
161.5
uwagaBystrze na rozmytym progu po starym, nieistniejącym młynie, z charakterystycznym wirkiem, na którym należy odbić mocno w lewo. Poniżej odcinek leśny z kilkoma przewróconymi drzewami
Włodzice Małe
160.7
mostMost drogowy
159.5
jazJaz na potrzeby elektrowni Włodzice. Przenoska kilkanaście metrów, prawą stroną przez suchą, betonową pochylnię jazu i 1,5 m prożek
159.4
mostMost drogowy
159.3
jazElektrownia na młynówce
159.2
wypływPowrót młynówki z lewej strony. Poniżej odcinek malowniczy, ze żwirowymi przemiałami, powalonymi drzewami i podmytymi skarpami
Włodzice Wielkie
157.6
ujścieZ prawej strony ujście Żeliszowskiego Potoku
Kraszowice
153.9
jazZapora dla elktrowni Kraszewice [choć miejscowość to Kraszowice], do której młynówka w lewo doprowadza wodę przez uniesione 4 zastawki. Betonowy jaz z szerokim przelewem z prawej strony. Najkrótszą przenoskę można wykonać przez suchy przelew, na środku konstrukcji, pomiędzy 4 zamkniętymi przęsłami zastawki jazu, a betonowym progiem. Znajduje się tu niewidoczny z daleka wąski fragment pochylni, w którą można wpłynąć i wygodnie wysiąść z kajaka. Sprzęt przenosi się bezpośrednio przez konstrukcję jazu, po betonowej pochylni i kilku schodach przelewu. Wodowanie pośród zarośli na jednym z kanalików spływających bystro spod zastawki
153.7
mostMost kratownicowy
153.6
jazElektrownia na młynówce
153.4
wypływPowrót wody z elektrowni. Dalej stosunkowo dziko i ładnie. Przewrócone drzewa, podmyte skarpy, las na brzegach, miejscami bystro na żwirowych przemiałach. Pojawiają się pierwsze oznakowania szlaku wykonane przez firmę kajakową z Bolesławca
Mierzwin
150.7
ujścieZ lewej strony ujście Mierzwińskiego Potoku
Otok
148.7
biwakZa zakrętem rzeki, od wewnętrznej strony plaża żwirowo piaszczysta, naprzeciw wysokiej skarpy. Miejsce to jest dobrze dostępne od lądu i zaznaczone na mapach, jako rekreacyjne. Tuż za plażą, po prawej stronie, w skarpie nad rzeką widoczne są wychodnie skał piaskowcowych oraz ich fragmenty leżące w korycie rzeki
Bolesławiec
146.2
ujścieUjście rzeczki Rakówka z prawej strony
145.1
mostKładka dla pieszych pomiędzy ul. Gdańską i Spacerową
144.9
jazRozmyty próg, przekierowujący niegdyś wodę na młynówkę zasilającą tzw. Dolne Młyny, przy ul. Mostowej. W zależności od ilości wody próg można spłynąć, najlepiej z lewej strony, jednak tworząca się na nim fala sprawi, że kajaki z otwartymi kokpitami z pewnością nabiorą nieco wody
144.3
mostBetonowy most drogowy przy ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa Nila
143.8
mostWizytówka Bolesławca. Wysoki i bardzo efektowny most kolejowy ze skomplikowanym progiem o znacznej sumarycznej różnicy wysokości, rozłożonej na kilka poziomów. Próg zaczyna się łagodną długą pochylnią, następnie opada pionowymi dwoma uskokami po 0,8 m, kolejny poziom zakończony jest betonowymi zębami, a na koniec około 100 m kamiennego silnego bystrza z wielkimi kawałkami żelbetu z wystającymi prętami zbrojeniowymi. Zdecydowanie odradzam spływanie tego miejsca. Przenoska możliwa jest z lewej i prawej strony, jednak z prawej jest wygodniej. Miejsce to jest masowo odwiedzane przez mieszkańców miasta, a w ciepłe letnie dni nie trudno tu o kąpiących się w rzece. Startują tu również zorganizowane spływy komercyjne, dlatego też od tego miejsca do Trzebienia [126,4 km] należy spodziewać się wzmożonego ruchu na rzece
143.6
mostMost drogowy przy ul. Mostowej. Wygodny dojazd samochodem z możliwością zjazdu pod sam most [2020 r.]. W pobliżu duży plac na samochody. Poniżej odcinek pośród drzew, rzeka szeroka z wyraźnym nurtem, kilka kamiennych bystrzy oraz żwirowych przemiałów
142.1
ujścieZ prawej strony dopływ z oczyszczalni niedoczyszczonych ścieków. Przez pewien czas towarzyszyć będzie zapach detergentów
Łąka
139.8
jazPróg o wysokości 0,8m z tworzącym się poniżej niewielkim odwojem, tzw próg z szynami. W zależności od poziomu wody, spływać po rozpoznaniu przeszkody, najlepiej z prawej strony. Na koronie progu w odległości co około 1,5-2m sterczą pionowo w górę 10-30 cm fragmenty stalowej konstrukcji jazu, o które zaczepia się płynąca rzeką roślinność, a pomiędzy które należy trafić nie chcąc uszkodzić kajaka. Brzegi jazu są obmurowane i wysokie. Tuż przed progiem, w prawo odchodzi podziemny kanał. Większość płynących robi tu przenoskę prawym brzegiem 80m. Lądowanie i wodowanie niezbyt wygodne ze stromego brzegu, w asyście dużych głazów
139.6
uwagaOznakowane zwalisko drzew
138.2
mostMost autostrady A4
Dąbrowa Bolesławiecka
136.1
mostMost drogowy. Za mostem, po lewej stronie wodowskaz, wskazania którego można obserwować zdalnie w internecie. Poziom 79 gwarantuje dobre warunki wodne na reprezentowanym odcinku, jedynie miejscami przyciera się na żwirowych przemiałach
135.7
ujścieZ prawej strony ujście Bobrzycy
Golnice
131.7
mostMost drogowy, możliwe dogodne wodowanie i lądowanie
Parkoszów
129.8
mostMost autostrady A18, poniżej ładne piaszczyste skarpy
128.2
mostCharakterystyczny, bo wiszący, żółty most drogowy
Trzebień
126.4
mostOpisany nazwą miejscowości most drogowy z wygodnym dostępem. Tu kończy większość spływów zorganizowanych. Poniżej zaczyna się długa cofka zapory elektrowni wodnej
Stara Oleszna
124
jazZapora na potrzeby elektrowni Olszna [nie Oleszna], do której kanał odchodzi w prawo. Elektrownia nie jest widoczna z okolic jazu. Przenoska przez jaz lewym brzegiem po trawie [wyjście mało ewidentne i zarośnięte roślinnością], na odległość około 80m, przez betonową pochylnię za jazem i ścieżkę w trzcinach. Wodowanie na bystrej i wąskiej strudze wypływającej z zastawek, miejscami płytkiej, o żwirowym dnie. Można też przenoskę przez jaz wykonać z prawej strony, gdzie przy samym jazie znajduje się betonowy, niewidoczny z daleka mały slip. Kajaki jednak trzeba tu przerzucić przez barierkę, a poniżej jazu betonowa pochylnia jest znacznie bardziej stroma, niż na lewym brzegu
123.4
jazElektrownia Olszna [nie Oleszna]
123.1
mostWąski most drogowy. Na lewym brzegu, przed mostem mała polanka z dobrym dostępem do wody i miejscem na 2 samochody
122.8
mostMost kratownicowy, wyglądający na nieużytkowany od lat
Kozłów
121.9
uwagaPo prawej stronie długie składowisko piasku wydobytego w kopalni, przypominające naturalne pustynne wydmy
Pstrąże
119.45
mostŁukowy most kolejowy i drogowy
119.4
jazPróg o wysokości około 0,5 m zaraz za mostem kolejowym, za nim kamienne bystrze. Spływać ostrożnie po rozpoznaniu przeszkody
Buczek
117.2
mostBetonowy most drogowy
Leszno Górne
115.3
mostMost kolejowy
114.6
jazZapora elektrowni wodnej Leszno Górne. Przenoska lewym brzegiem około 120m. Wyjście z wody tuż przed betonowym przyczółkiem jazu pośród gęstej roślinności, dalej wąską ścieżką pośród drzew i krzaków malin oraz jeżyn, aż za ujście strumyka odwadniającego, widoczne po lewej stronie spore starorzecze
114.5
mostMost drogowy. Wygodne wodowanie z lewego brzegu pomiędzy jazem a mostem
112.6
wypływZ prawej strony powrót młynówki
Leszno Dolne
110.6
jazZapora elektrowni Leszno Dolne. Przenoska lewym brzegiem około 30m. Wodowanie z kamienistego nabrzeża, tuż za ścianą z larsenów
Bobrowice
108.9
mostMost drogowy, przed i za mostem kamienne bystrza
Nowa Kopernia
105
biwakNa lewym brzegu prowizoryczna wiata i trochę miejsca na dziki biwak
Dziećmiarowice
103.4
jazZapora elektrowni Dziećmiarowice. Przenoska lewym brzegiem około 70m. Wodowanie z piaszczysto-żwirowej plaży poniżej stromej skarpy
Szprotawa
100.5
uwagaCofka przed zaporami elektrowni i nieczynnego młyna w Szprotawie. W prawo, usypana grobla z betonowych trylinek i gruzu - brak swobodnego przepływu. Chcąc wpłynąć na młynówkę, należy wykonać tu krótką przenoskę przez groblę i gruntową drogę. Na rozlewisku młynówki [Zalew Bobru], po prawej stronie wygodny dostęp do wody, z dojazdem samochodem i dużą ilością miejsca, na tyłach szkoły i osiedla bloków przy ul. Waszyngtona i Dębowej
100.3
jazZapora elektrowni Szprotawa
100.2
przenoskaSuchy kanał ulgi w lewo pomiędzy zalewem, a dolną wodą na Bobrze poniżej elektrowni. Na lewym brzegu, przed widocznym mostem i jazem, z górującym nad nimi monumentalnym budynkiem nieczynnego młyna, znajduje się obniżony, betonowy murek przelewowy ułatwiający wyjście z wody. Wygodne miejsce zakończenia etapu ze sporym placem na samochody, w pobliżu rosnącej, charakterystycznej samotnej sosny. Mimo znaku zakazu miejscowi tu wjeżdżają i parkują
100.1
jazMost drogowy, a pod nim jaz zastawka przy wysokim budynku młyna
99.6
ujścieUjście Szprotawy do Bobru
Małomice
93.3
ujścieUjście rzeczki Ruda z lewej strony
93
ujścieUjście rzeczki Stawna z lewej strony
Żelisław
86.7
ujścieUjście Kwisy z lewej strony
Żagań
72.8
ujścieUjście Czernej z lewej strony
Połączenie ze szlakiem: Czerna Wielka
Pożarów
68.3
ujścieUjście rzeczki Rynica z prawej strony
Nowogród Bobrzański
48.9
ujścieUjście rzeki Brzeźnica z prawej strony
Połączenie ze szlakiem: Brzeźnica
Krosno Odrzańskie
0
ujścieUjście Bobru do Odry
Połączenie ze szlakiem: Odra
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl