Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Główna (dopływ Warty)

Rzeka płynie na terenie Pojezierza Wielkopolskiego. Początek bierze z południowego krańca jeziora Lednica. Początkowo płynie na południe, a następnie skręca na zachód w kierunku Pobiedzisk. W zlewni rzeki znajdują się liczne jeziora, zarówno naturalne jak i sztuczne. Są to począwszy od Lednicy, Jezioro Biezdruchowskie, Jezioro Kowalskie (zaporowe na Głównej). Największym dopływem (prawym) jest Struga Wierzenicka. W dorzeczu Głównej znajdują się trzy parki krajobrazowe: Lednicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Promno i Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka. Końcowy odcinek znajduje się w granicach Poznania, przy ujściu znajduje się część miasta również nazywana Główną (wg Wikipedii). Jak na nizinną rzekę dość szybka, kręta i choć płynie w sąsiedztwie dużej aglomeracji miejskiej Poznania, miejscami bardzo dzika. Zróżnicowana krajobrazowo, trochę lasów, jednak większość odcinków prowadzi przez tereny otwarte, pola i łąki. Odcinek przyujściowy oferuje klimaty industrialne i zaplecze niezbyt zamożnych domostw o wątpliwej estetyce. Po drodze spotkamy kilka progów do spłynięcia lub obniesienia, w zależności od ilości wody. Na odcinku miejskim rzeka przepływa przez ogrodzone zakłady Nivea. Konieczne jest wcześniejsze poinformowanie dyrekcji zakładu o planowanym spływie, po to by pracownicy ochrony podnieśli zamykaną na kłódkę bramę wlotową nad korytem rzeki. Stany wody Głównej można obserwować wyłącznie w terenie, za pomocą wodowskazów w miejscowości Wierzenica. Wskazania wodowskazów: Wierzenica jaz (11,0 km) - 165 oraz Wierzenica most (10,4 km) - 145, gwarantują bardzo dobre warunki wodne. Odcinek z Barcinka w mostu Lecha na Warcie zajmuje w tych warunkach około 4 h.

Ostatnia aktualizacja: 2018-04-16 22:14:10 GPX, XML
Barcinek
16
jazZapora jeziora Kowalskie. Wygodne miejsce wodowania, przed zaporą duży parking na samochody. Rzeka ma tu 5-8 m szerokości i płynie spokojnie pośród drzew. Miejscami jest porośnięta trzcinami
Wierzonka
15.2
uwagaZniszczona betonowa zastawka - kładka
15
mostDrewniany mostek z rurą zawieszoną nisko nad wodą, wymuszającą krótką przenoskę. Z prawej opuszczone zabudowania
13.7
mostNiskie kładki w pobliżu zabudowań
13.4
mostMost betonowy
Wierzenica
11.9
uwagaRura nisko nad wodą
11.8
uwagaDruga rura nisko nad wodą (w poblizu stawów hodowlanych)
11.1
mostNiska stalowa kładka
11
jazJaz o wysokości 2 m z wodowskazem. Krótka przenoska prawą stroną po trawie
10.4
mostMost betonowy z wodowskazem
Mechowo
7.7
mostBetonowy mostek z małym prożkiem na zakręcie, za nim rura w poprzek nisko nad lustrem wody
7.4
mostNiska kładka
Janikowo
6.7
mostNiski mostek
6.3
mostMost drogowy. Poniżej mostu, wiosną tworzą się tu spore rozlewiska
5.5
mostMost kolejowy
Bogucin
4.9
jazJaz 3 stopniowy - przenoska lewym podmokłym brzegiem. Niżej bystro i dziko, z kilkoma powalonymi drzewami w korycie
Poznań
3.7
mostMost ulicy Bałtyckiej
2.5
uwagaZamykana (podnoszona) brama na wpływie na obszar zakładów Nivea
2.1
uwagaPrzesmyk pod niskim ogrodzeniem na wypływie z zakładów Nivea
1.6
mostCeglany, sklepiony wiadukt łukowy. Niżej odcinek zwałkowy
1.3
mostMost na ul. Gdyńskiej
Poznań
1
jazUlica Skromna. Jaz do spłynięcia po uprzednim rozpoznaniu: pochylnia z uskokiem, płynąć lewym przęsłem. Ewentualna przenoska lewym brzegiem. Dalej bystro, miejscami wąsko, po drodze 2 małe prożki. Odcinek na tyłach zaniedbanych domostw, sporo śmieci i gruzu w rzece
Poznan
0.5
mostMost ul. Hlonda
Poznań
0
ujścieUjście Głównej do Warty. Spływ wygodnie jest zakończyć 200 m od ujścia, na lewym brzegu Warty, tuż za widocznym mostem Lecha. Znajduje się tu spory plac z miejscem na samochody i dostępem praktycznie do samej rzeki
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl