Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Dojca

Prawy dopływ Północnego Kanału Obry, uchodzący do niego pomiędzy Kębłowem a Obrą. Obszar źródliskowy znajduje się w okolicach Nowego Tomyśla, następnie płynie na południe, przez Wolsztyn, zasilając po drodze jeziora: Wioska, Wolsztyńskie i Berzyńskie oraz stawy hodowlane. Niewielka rzeczka, dostępna dla kajaków w okresach podwyższonych stanów wód. W górnej części bardziej dzika, płynąca podmokłą, zalesioną i zabagnioną doliną, w dolnej części uregulowana i skanalizowana, zarastająca trzciną. W dniu spływu wodowskaz Niałek [2,7 km] wskazywał poziom 149, natomiast wodowskaz Obra [1,5 km] poziom 272. Wskazania te gwarantują bardzo dobre warunki wodne na reprezentowanym odcinku rzeki. Niestety nie ma wodowskazów w części górnej, powyżej jezior. W tych warunkach, spływ z Kuźnicy Zbąskiej do Północnego Kanału Obry zajął 2xK1 5,45 h

Ostatnia aktualizacja: 2021-06-13 17:17:05 GPX, XML
Kuźnica Zbąska
20.5
mostMost na drodze nr 305 Nowy Tomyśl - Wolsztyn. Wygodne wodowanie z prawego brzegu, poniżej mostu. Po tej stronie znajduje się trawiasty wjazd na prywatną, niezabudowaną, ogrodzoną posesję, z zatoczką na 2 samochody, umożliwiającą rozładunek sprzętu. Szerokość rzeki 5-6 m po intensywnych, długotrwałych opadach. Brak wodowskazu, jednak jego rolę mogą odgrywać dwa pionowe rzędy eurokostki, rozdzielone betonową rynną i schodkami, znajdujące się na lewym brzegu poniżej mostu. Czerwona eurokostka, na dole zakończona jest betonowym krawężnikiem, który w dniu spływu znajdował się na granicy wody. Taki stan gwarantuje bardzo dobre warunki na całym odcinku, a wody jest na tyle dużo, że można próbować startować znacznie wyżej. Poniżej odcinek pośród drzew, z kilkoma kładkami na linii wody i kilkoma zwałkami łatwymi do pokonania. Na odcinku tym aktywni są kłusownicy, a na brzegach i w wodzie zastawionych jest sporo siatek na ryby, które czasem przeszkadzają w wiosłowaniu. Malowniczy odcinek w szerokiej, podmokłej dolinie. Rzeka płynie prosto pomiędzy stawami, im dalej tym bardziej dziko. Na brzegach dużo dzikiej, zdezorientowanej zwierzyny, nieprzyzwyczajonej do obecności ludzi i kajaków
18.7
mostSklepiony mostek drogowy z pomostem poniżej. Wygodne miejsce dostępu do wody z dojazdem. W pobliżu pomnikowe drzewa. Poniżej dzika rzeka w szerokiej, podmokłej dolinie, w korycie kilka zwalonych drzew
Błońsko
17.1
mostDrewniana kładka - most na leśnej drodze. Woda stoi, robi się znacznie szerzej, ponieważ rzeka zbliża się do jeziora Wioska. Pojawiają się żeremia bobrowe
14.9
wypływZarośnięty, nieoczywisty wypływ na jezioro Wioska. Brak widocznego nurtu utrudnia obranie właściwego kierunku. Trzeba trochę pobłądzić i przeciągać się przez trzciny. W trzcinach sporo gniazdującego ptactwa. Generalnie należy trzymać się lewej strony, aż do wyraźnego rozszerzenia, wtedy odbić w prawo przez krótki pas trzcin, na otwarte jezioro
Krzewina
14.5
wypływWypływ z jeziora Wioska znajduje się po przeciwległej, południowej stronie, na prawym brzegu, pomiędzy charakterystycznym, dobrze widocznym z daleka samotnie rosnącym drzewem (po lewej stronie), a linią gęstego lasu (po prawej stronie). Kierując się na samotne drzewo, przed nim znajduje się wyraźny odpływ w prawo. Szerokim kanałem dopływa się do jazu przy budynku rybaczówki. Z lewej strony, za wałem znajdują się stawy hodowlane
Ruchocki Młyn
13.5
jazJaz przy stawach hodowlanych, zaraz za nim drewniany mostek. Próg nie jest wysoki i teoretycznie latwy do spłynięcia, jednak jego konstrukcja z 3 rzędów desek sprawia, że krótkim kajakiem można zaklinować się pomiędzy kolejnymi rzędami desek, piętrzących wodę. Dlatego lepiej obnieść to miejsce z lewej strony, po trawie, 20 metrów za drewniany mostek
13.4
uwagaNa zakręcie rzeki kilkunastometrowe bystrze, na wysokości przyczółków po starym moście. Niżej rzeka nieco dziczeje i zarasta trzciną
13.1
ujścieW lewo wpływ na małe jeziorko - staw
12.9
mostMost betonowy, a na nim pierwsze tabliczki informujące o oznakowanym szlaku wodnym. W górę, szlak Dojcy oceniono, jako trudny
12.5
mostDrewniany mostek pomiędzy stawami hodowlanymi. Dalej rzeka zarasta nieco trzcinami, a w lesie sporadycznie występują łatwe zwałki. Robi się malowniczo
Nowy Młyn
11.4
mostMost betonowy z pomostem, wygodne miejsce dostępu do wody. Pod mostem mały prożek
Stary Młyn
10.7
mostMost betonowy z pomostem, obok tablica informacyjna o szlaku Dojcy. Wygodny dostęp do wody, w pobliżu duży plac na samochody. Poniżej pomostu, na prawym brzegu stoi obudowane urządzenie dozujące, którego zadaniem jest, lub była inaktywacja fosforu w niżej leżącym jeziorze Wolszytyńskim, a co za tym idzie, rekultywacja i poprawa właściwości organoleptycznych wody w jeziorze. Poniżej mostu odcinek zalesiony
Karpicko
10.2
uwagaOznakowany żółtymi słupkami, gazociąg. Rzeka wpływa w zabagniony północny kraniec jeziora Wolsztyńskiego, gdzie po chwili podtopiony las ustępuje miejsca łozom, krzakom, a w końcu trzcinom
9.3
wypływWypływ na jezioro Wolsztyńskie, oznakowany tyczkami z zielonymi i czerwonymi końcówkami oraz białym rombem. Dalej, należy płynąć wzdłuż dłuższej osi jeziora na SSW, pozostawiając z lewej strony podłużną wyspę. Kierować się na dobrze widoczny z daleka długi, biały pomost - molo
Wolsztyn
6.8
wypływWypływ z jeziora Wolsztyńskiego oznakowany dobrze widocznym z daleka białym rombem, ustawionym na końcu białego pomostu - molo. Wcześniej, po lewej stronie, przylegająca do jeziora wolsztyńska starówka
6.7
mostŁukowa kładka, a za nią most kolejowy
6.2
jazMost drogowy w centrum miasta, z progiem, piętrzącym wody jeziora Wolsztyńskiego. Pod mostem z lewej strony znajduje się mała śluza obsługiwana ręcznie, a korby do jej uruchomienia oraz klucze do kłódki pobrać można w pobliskim hotelu restauracji - Kaukaska. Można też przenieść sprzęt z wykorzystaniem pomostów, zarówno po prawej, jak i lewej stronie. Przenoska prawą stroną wymaga przejścia przez ruchliwą ulicę Poniatowskiego, natomiast z lewej przechodzi się pod mostem, ale jest tu bardzo nisko. Najszybciej jednak jest spłynąć próg, wskakując do śluzy (kajaki z fartuchami), po wcześniejszym rozpoznaniu przeszkody i ocenie własnych umiejętności
5.9
mostMost obwodnicy miasta. Tuż za nim miejsce chętnie wykorzystywane przez wędkarzy
5.8
wypływWypływ na jezioro Berzyńskie, oznakowany białym rombem. Kierować się na przeciwległy kraniec, na SSW, wzdłuż dłuższej osi jeziora
Niałek
3
wypływWypływ z jeziora Berzyńskiego oznakowany jest słabo widocznymi z daleka, tyczkami. Należy kierować się na wyraźnie widoczną z daleka, największą kępą drzew (z lewej strony), a samotny słup linii energetycznej (po prawej stronie). Po dopłynięciu bliżej brzegu, widać już stojące tyczki, znakujące wypływ. Trzy tyczki są czerwone, a jedna zielona
2.7
jazBetonowy jaz piętrzący wody jeziora Berzyńskiego. Konstrukcja jazu, z belką zabezpieczającą, umieszczoną nisko nad wodą tuż przed progiem, w praktyce wymusza przenoskę. Na górnej wodzie znajduje się wodowskaz. Po lewej stronie pomost i wygodna przenoska po trawie. Poniżej jazu również znajduje się pomost, zbudowany jednak wysoko nad wodą i praktycznie bez możliwości wykorzystania przez kajakarzy, chyba, że w warunkach wysokiej fali powodziowej. Poniżej uregulowany kanał, miejscami zatrzciniony z wysokimi burtami ograniczającymi widoki
2.4
mostMostek drewniany przy charakterystycznym pochylonym drzewie
Obra
1.7
jazPochyły prożek - bystrze
1.5
mostMost na gruntowej, publicznej drodze. Pomiędzy mostem a podwieszonymi za nim rurami znajduje się wodowskaz
1
uwagaKamienne przyczółki po budowli hydrotechnicznej, połączone stalową szyną
0.3
mostDrewniana kładka przy ambonie myśliwskiej z ładnym widokiem na okolicę ujścia Dojcy
0
ujścieUjście Dojcy do Północnego Kanału Obry. Spływ wygodnie jest zakończyć w Obrze, 2,2 km niżej. Za mostem drogowym, po prawej stronie znajduje się pomost, tablica informacyjna i miejsce na kilka samochodów
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl