Lista i mapa szlaków :: Tabela szlaków :: O serwisie :: Nie wiesz, co to ZWA albo U3?

Możesz pomóc! To łatwe!
Widzisz błędy - prześlij poprawkę.
Znasz nowy szlak - przygotuj jego opis.

Widawa

Prawy dopływ Odry. Źródła Widawy znajdują się we Wzgórzach Twardogórskich na wysokości 204 m n.p.m. we wsi Drołtowice na północny zachód od Sycowa. W pobliżu Namysłowa rzeka zmienia kierunek z południowego na zachodni. Uchodzi do Odry poniżej Wrocławia, stanowiąc jednocześnie północną granicę miasta. Brzegi Widawy są uregulowane i obwałowane całkowicie lub częściowo. Porasta je sitowie, trzcina i trawa. Przez większą część swego biegu Widawa przepływa szeroką i płaską doliną o niewielkim spadku. Ze względu na płytkie koryto, często zalewa przylegające do niej łąki. Widawa stanowi centralną arterię wodną Równiny Oleśnickiej. Na Równinie Wrocławskiej rzeka tworzy meandry aż do granic Wrocławia. Od tego miejsca jej koryto jest w większości wyprostowane i obwałowane (wg Wikipedii). Rekreacyjna rzeka w bliskim sąsiedztwie Wrocławia, płynąca głównie prze pola i łąki. Pomiędzy Zbytową a Chrząstawą oraz w odcinku przyujściowym płynie przez tereny leśne, zdarzają się więc tu drzewa w korycie rzeki. Pomiędzy Psiem Polem a Szymanowem jest kilka prożków i bystrzy. Odcinek górny od zbiornika w Stradomii Wierzchniej do zbiornika Michalice, ze względu na ilość wody polecam wiosną lub po intensywnych opadach. Równo z granicą województwa opolskiego pojawiają się spore rozlewiska piętrzone przez nasypy mostów. Można tu mieć kłopoty z odnalezieniem koryta rzeki i ugrzęznąć w gęstych trzcinowiskach. Odcinek Stradomia Wierzchnia - Michalice zajmuje około 5,5 h przy stanie wody na wodowskazie w Namysłowie - 216. Najciekawszy, leśny odcinek ze Zbytowej do Chrząstawy, przy stanie 249 na wodowskazie Zbytowa zajmuje około 4h, natomiast z Wilczyc do ujścia do Odry powinno przepłynąć się średnio w około 5h.

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-12 20:42:24 GPX, XML
rzeka - Stradomia Wierzchnia - Wygoda - U2, ZWA, *, KL2,
Odcinek polecany na wiosenne spływy roztopowe lub po opadach deszczu. W miarę szybka woda (jak na niziny) ale sporo niskich kładek utrudniających spływ.
Stradomia Wierzchnia
98
jazZapora zbiornika Stradomia Wierzchnia
97.9
mostMostek na lokalnej drodze. Kilka metrów powyżej wygodne miejsce wodowania kajaków.
97.8
mostMost kolejowy
97.3
mostMost drogowy
96.95
ujścieZ prawej wpada spory dopływ, znacznie poprawiający warunki wodne Widawy.
96.9
mostNiski betonowy mostek
Nowa Stradomia
96
jazRozmyty jaz
95.9
mostMost betonowy na lokalnej drodze
Stradomia Dolna
95.4
ujścieSpory dopływ z prawej. Poniżej liczne niskie kładki.
94.9
mostMost n lokalnej drodze
93.9
mostMost na lokalnej drodze
92.8
mostNiska kładka
Dziadowa Kłoda
92.5
mostNiski most betonowy na gruntowej drodze
92.3
mostNiska kładka przy brzozowym gaju
91.45
mostNiska kładka
91.4
jazJaz w prawo o wysokości około 0,8m. Próg piętrzony blachą o ostrych krawędziach. Ewentualna przenoska 20 m lewym brzegiem po trawie
91.3
mostBetonowy mostek
91.2
mostMost drogowy
90.5
mostMost kolejowy
90.2
mostMostek na polnej drodze
89.2
mostMost na lokalnej drodze
Dalborowice
87.4
jazRozmyty jaz w prawo
87
mostMost drogowy
86.9
jazRozmyty jaz w prawo, nieco chlapiący
Wygoda
84.5
mostMost drogowy
83.8
ujścieUjście z lewej Czarnej Widawy połączonej z młynówkami. Początek sporych rozlewisk.
mieszany - Wygoda - Zbiornik Michalice - U2, ZWA, **, KL2,
Od momentu wpływu Widawy na obszar województwa opolskiego zaczynają się wielkie rozlewiska. Wszystkie mosty i nasypy piętrzą wodę na tyle, że tworzą sie spore jeziora. Na odcinku tym można mieć kłopoty z odnalezieniem koryta rzeki i osiąść na mieliźnie. Nie trudno też o zabłądzenie pośród gęstych trzcinowisk. Niedogodności wynagradzają licznie napotykane ptaki, także tych rzadziej spotykanych gatunków. Coraz częściej w korycie pojawiają się grube drzewa zmuszając do zwałkowej gimnastyki.
Idzikowice
81.3
mostMost i nasyp nieczynnej lini kolejowej znacznie piętrzący wodę
81.2
mostMost na ruchliwej drodze
Objazda
77.7
mostBardzo niski most i nasyp gruntowej drogi, mocno piętrzący wodę. Przenoska przez drogę - 10m
76
mostMost drogowy przed zalewem Michalice. Wygodne miejce dostępu do wody.
rzeka - Zbytowa - Chrząstawa - U2, ZWA, ***, KL2,
Odcinek leśny, z kilkoma drzewami w korycie rzeki
Zbytowa
44.5
mostMost drogowy, wygodne miejsce wodowania. W pobliżu mostu wodowskaz. Popularny punkt rozpoczynania etapu odcinkiem leśnym do Chrząstawy. Początkowo pośród trzcin, po wpłynięciu w obszar zadrzewiony pojawiają się zwałki, a pokonanie niektórych wymaga współpracy zespołowej
Grędzina
42.2
mostMost drogowy na trasie Oleśnica - Jelcz-Laskowice
Leśny Młyn
38
mostMost w Leśnym Młynie
37.8
ujścieUjście rzeki Smolnej
Połączenie ze szlakiem: Smolna
36.8
ujścieZ prawej ujście rzeki Świerznej, zasłonięte przez zwalone drzewo.
Połączenie ze szlakiem: Świerzna
Chrząstawa
33.3
mostMost na drodze gruntowej, koniec odcinka leśnego. Popularne miejsce kończenia i rozpoczynania etapu z dobrym dojazdem od strony Chrząstawy i znacznie gorszym od strony Brzeziej Łąki. W pobliżu miejsce na kilka samochodów
rzeka - Chrząstawa - Świniary - U1, ZWA, **, KL2,
Odcinek przez łąki i pola. Kilka prożków urozmaica spływ.
31.8
jazZastawka cztero przęsłowa. W zależności od ilości wody może być całkowicie opuszczona bez konieczności skakania lub obnoszenia
31.7
ujścieZ lewej ujście rzeki Granicznej
Połączenie ze szlakiem: Graniczna (dopływ Widawy)
Wieściszów
30.5
mostMost na drodze gruntowej. Po lewej stronie staw oraz ruiny starego młyna
Krzyków
29.7
ujściePo prawej stronie ujście kanału ulgi rzeki Oleśnicy
Połączenie ze szlakiem: Oleśnica (dopływ Widawy)
27.3
ujściePo prawej stronie ujście rzeki Oleśnicy
Kiełczówek
26
jazCztero przęsłowa zastawka o wysokości progu około 0,5m. Zaraz za nią kamienie, za prawym przepustem
24.4
mostMost drogowy przy tzw. Sielskiej Zagrodzie. Miejsce tłumnie odwiedzane przez Wrocławian, szczególnie przy ładnej pogodzie. Znajduje się tu restauracja i wokół sporo terenów rekreacyjnych
Wilczyce
23.2
mostDrewniany, rozpadający się mostek
22.4
mostMost drogowy, wygodne miejsce wodowania kajaków. W pobliżu sporo miejsca na samochody. Poniżej mostu betonowe przyczółki po zastawce
rzeka - Świniary - Odra - U1, ZWA, ***, KL2,
Odcinek leśny z kilkoma drzewami w korycie rzeki
20.6
mostPrzerzucona nad rzeką wisząca kładka pomiędzy drzewami
Psie Pole
17.7
uwagaBetonowe przyczółki po zastawce, kamienie w nurcie
17.4
mostMost drogowy na ul. Krzywoustego, ruchliwej trasie wylotowej z Wrocławia
17
mostMost kolejowy, pod nim kamienne bystrze
Kłokoczyce
16.6
ujściePo prawej stronie ujście rzeki Dobrej, bardzo często gęsto zarośnięte
Połączenie ze szlakiem: Dobra
Sołtysowice
16
jazKamienny prożek 0,8m. Niegdyś nad prożkiem była kładka dla pieszych, obecnie rozebrana
14.6
mostMost na lokalnej asfaltowej drodze. Dobre miejsce wodowania i lądowania. Przy moście duży plac na samochody
14.5
jazProżek kamienny - 0,3m
Raków
13.8
mostPrzyczółki tymczasowego mostu na poligonie wojskowym
13.5
mostPrzyczółki drugiego tymczasowego mostu na poligonie wojskowym
13
mostMost drogi ekspresowej S8
Krzyżanowice
12.5
jazProżek - 0,4m z kamieniami przy burtach - płynąć środkiem
12.1
mostMost drogowy, za mostem wodowskaz
11.3
mostMost drogi ekspresowej S5
Widawa
10.8
jazProżek kamienny - 0,3m. Niegdyś kierował wodę w prawo, na nieczynny dzisiaj Kanał Psarski
10
mostMost drogowy na drodze nr 5
Pracze Widawskie
9.5
mostMost na lokalnej drodze. Przy niskim stanie wody tworzy się tutaj małe bystrze. Za mostem po lewej widoczne resztki pałacu Glitterów. Poniżej zaczyna się cofka zastawki w Szymanowie z niemal stojącą wodą. Na przewróconych drzewach tworzą się zatory z wszelakiego dobra niesionego przez rzekę
Szymanów
7.9
mostMost na lokalnej drodze
6.7
jazZastawka - 3 przęsła. Próg piętrzy wodę na wysokość około 2,5 m. Krótka przenoska prawą stroną po trawie. Mało wygodne wyjście na stromy brzeg, wodowanie z kamiennego uregulowanego brzegu. Na górnej wodzie znajduje się wodowskaz wskazujący w dniu spływu poziom 232, co gwarantuje dobre warunki na reprezentowanym odcinku. Poniżej kilka ładnych podmytych skarp w zakolach rzeki
Świniary
4
mostMost na ruchliwej drodze z Wrocławia do Obornik Śląskich
3.9
mostMost kolejowy. Ostatnie wygodne miejsce odbioru kajaków z dojazdem do wody, przed wypłynięciem na Odrę. Pod mostem niewielkie bystrze, a na filarze wodowskaz. Poniżej malowniczy odcinek leśny z kilkoma łatwymi zwałkami
Lesica
0.5
uwagaDrewniane pale po starym moście
0
ujścieUjście Widawy do Odry. W miarę wygodnym miejscem zakończenia spływu jest betonowa platforma za oczyszczalnią ścieków w Janówku, kilkaset metrów w dół Odrą, po lewej stronie. Można tu dojechać samochodem do samej wody. Innym miejscem jest ul. Rędzińska, w pobliżu ujścia Ślęzy do Odry (5 km w górę Odrą). Jest to miejsce po dawnym promie, zarówno po lewej jak i prawej stronie do samej rzeki dochodzi wygodna asfaltowa droga
Połączenie ze szlakiem: Odra
 
 

Materiał pochodzi z serwisu
kajak.org.pl