Rozumieć SplyWWW (wersja poczatkowa)

1. Wprowadzenie

Aby było możliwe dodanie nowego szlaku do bazy SplyWWW, autor musi stworzyc specjalny plik XML. Najłatwiej jest przygotować go wykorzystując program AOS. Po stworzeniu takiego pliku należy go przesłać administratorowi SplyWWW - np. korzystając z adresu splywww@kajak.org.pl .

Zanim przystąpi się do tworzenia pliku z opisem, należy dobrze zrozumieć znaczenie trzech podstawowych pojęć służących do opisu rzeczywistości kajakowej: punktu, odcinka i szlaku. Każdy opis opiera się na odpowiednim ich opisaniu i połączeniu.

2. Pojęcia wstępne

2.1 Punkt

Dobrym źródłem współrzędnych geograficznych jest system nawigacji satelitarnej GPS. W przypadku braku danych z GPS, można te współrzędne odczytywać z map, chociaż jest to mniej dokładne i bardziej pracochłonne.

2.2 Odcinek

Odcinek jest to kawałek szlaku o w miarę jednolitym charakterze. Charakter ten określają następujące pojęcia:

Wskazane jest, żeby podać słowny opis odcinka.

Dla każdego odcinka należy podać zbiór punktów, które do niego należą. Istnieje duża dowolność jeśli chodzi o przynależność danego punktu do odcinka. Dopuszczalne są możliwości, że jeden punkt może należeć do wielu odcinków, albo też może nie należeć do żadnego.

2.3 Szlak

Szlak jest określony przez sekwencję wszystkich punktów do niego należących wraz z ich kilometrażem liczonym od punktu początkowego. Można też podać słowną charakterystykę, opisującą szlak jako całość.


To trzeba jeszcze dopisać więcej szczegółów.